เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเป็นการรับส่งข้อมูล  สะท้อนให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่และมีระบบระเบียบ  เผยแอลทีอีช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้า แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนพฤติกรรมใหม่ในการใช้งาน แอมดอกซ์ ผู้ให้บริการด้านระบบบริการลูกค้า เปิดเผยผลงานวิจัยใหม่ในหัวข้อ ปริมาณการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนจากยุคแห่งการรับส่งสัญญาณเสียง (voice) ไปเป็นการรับส่งข้อมูล (data) เกือบจะทั้งหมด งานวิจัยประจำปีภายใต้ชื่อ State of the Radio Access Network (RAN) Survey1 ได้ทำการสำรวจโทรศัพท์มือถือกว่า 100,000 เครื่องจากจุดที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดทั่วโลกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อเพื่อรับส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลมากกว่า 4 ล้านครั้ง เครือข่าย RAN (radio access network) ดังกล่าวได้จัดให้มีการเชื่อมต่อการสื่อสารไร้สายสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตโดยใช้การผสมผสานกันของเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ เซลล์ไซต์ขนาดเล็กและมาโครเซลล์ และใช้ทั้งเครือข่าย 3 จี 4 จี แอลทีอี และไว-ไฟ การวิจัยพบว่า สัดส่วนของการใช้งานเครือข่ายเพื่อการสื่อสารข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98   อัตราการเติบโตสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้และแบ่งปันคอนเทนต์ การใช้งานในสถานที่ที่แออัดเป็นสิ่งที่กดดันเครือข่ายมือถือ เพราะนำไปสู่ปัญหาที่ลูกค้าประสบที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากมีการใช้ข้อมูลมาก ๆ ปัญหาที่ตามมาก็คือปริมาณสายหลุด ทั้งในส่วนของดาต้าและวอยซ์เพิ่มขึ้น ลูกค้าแต่ละรายอาจได้รับผลกระทบบ่อยครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เลือกใช้ เทคโนโลยีแอลทีอี หรือ4จี ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ลูกค้า  แต่ไม่เพิ่มอัตราการใช้บริการรับส่งข้อมูลมากมาย การใช้บริการรับส่งข้อมูล  (data experience) จึงคล้ายกับการใช้งานบรอดแบนด์ตามบ้าน แม้ว่าจะช่วยผลักดันให้ผู้ใช้บริโภคข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่การใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีแบนด์วิธสูง ๆ ไม่ได้เพิ่มตาม แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการใช้งานอาจถูกจำกัดโดยแพ็กเกจบริการ ปัญหาจุกจิกกวนใจที่ลูกค้ามักประสบ ได้แก่ เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลไม่ครอบคลุมในที่ที่ไป การจำกัดเพดานการใช้งานรายเดือน และค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด แม้การใช้งานโทรศัพท์มือถือในส่วนของพูดคุยปกติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 แต่ส่วนใหญ่จะมาจากการโทรฯคุยในอาคาร บ้าน หรือสถานที่ มากกว่าอยู่ข้างนอก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แอมดอกซ์ชี้ชัด98%รับส่งข้อมูลบนมือถือ

Posts related