นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้บริหารโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ เปิดเผยว่า ยืนยันว่าแอร์พอร์ตลิงค์จะยังไม่หยุดให้บริการ แต่จะเพิ่มความถี่และปรับซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้าแทนเพื่อเปิดบริการให้ได้ตามปกติ โดยขณะนี้มี 4 ขบวนที่ต้องจอดพักรอ เพื่อรอการซ่อมใหญ่ เพราะวิ่งครบกำหนด 1.3 ล้านกม.แล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาถึง 14–16 เดือน ส่วนที่วิ่งให้บริการอยู่มี 5 ขบวน จะวิ่งครบกำหนด 1.3 ล้านกม. ภายใน 2 เดือนข้างหน้า จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการซ่อมบางส่วน และถอดอะไหล่จากขบวนรถไฟที่จอดพักมาเปลี่ยนเพื่อให้วิ่งได้แทนทั้งนี้การเปิดซ่อมใหญ่นั้น คณะกรรมการ ร.ฟ.ท. ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีออคชั่น) ซึ่งหลังจากนี้ใช้เวลาดำเนินการ 4–5 เดือน บนเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีอุปสรรคใด ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อทำสัญญา จากนั้นผู้รับเหมาจะต้องใช้เวลาจัดหาอะไหล่อีก 7–8 เดือน ถึงจะเริ่มซ่อมได้ โดยขบวนแรกจะซ่อมเสร็จภายใน 2 เดือน แต่ทั้งหมด 9 ขบวน จะเร่งซ่อมให้เสร็จภายใน 4 เดือน สรุปว่าขั้นตอนดำเนินการ กว่าจะซ่อมเสร็จต้องใช้เวลาเกิน 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 14 – 16 เดือนนายภากรณ์ กล่าวว่า ปัญหาเฉพาะหน้า คณะกรรมการ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ และจะเจรจากับผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือและจัดหาอะไหล่บางส่วน เพื่อเร่งซ่อมรถไฟฟ้าทั้ง 5 ขบวน ให้หมุนเวียนบริการเฉพาะหน้าได้ โดยขณะนี้ได้เริ่มซ่อมโดยการถอดอะไหล่จากขบวนรถไฟที่จอดพักอยู่แล้ว ส่วนการสั่งซื้ออะไหล่บางจะจัดหาได้ต้นปี 58 ดังนั้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ยังสามารถให้บริการได้ แต่ปรับเพิ่มความถี่การให้บริการทุก 15 นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน และทุก 20 นาทีในช่วงปกติและวันหยุดด้วยส่วนกรณีที่มีการมองว่าการซ่อม โดยใช้อะไหล่จากขบวนรถที่จอดพักเป็นการซ่อมแบบปะผุนั้น เป็นหลักปกติที่ ร.ฟ.ท.ก็ทำเช่นนี้ และมีความปลอดภัยเต็มที่ เพราะชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถอดมาใช้ จะต้องทดสอบให้ได้มาตรฐานก่อนนำมาใช้งาน ที่สำคัญขบวนรถที่จะนำออกวิ่งได้จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แอร์พอร์ตลิงค์ซ่อมปะผุแทน

Posts related