นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดครั้งล่าสุดได้หารือเรื่องการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าใหม่  7 ขบวน เพื่อนำมาให้บริการเพิ่ม โดยขั้นตอนจากนี้จะแจ้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถไฟฟ้า 7 ราย นำเสนอรายละเอียดคุณสมบัติของขบวนรถไฟฟ้าใหม่ที่จัดซื้อมายังบริษัทภายในเดือนพ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อ ก่อนเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ในฐานะผู้ถือหุ้น 100% ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเงื่อนไขการประกวดราคาต่อไป”ผู้ประกอบการที่แจ้งไปเป็นบริษัทจากต่างประเทศทั้งหมด เพราะประเทศไทย ยังไม่มีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตรถไฟฟ้ามาให้บริการได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจากยุโรป รองลงมาเป็นจีน ขณะเดียวกันยังได้สั่งการเพิ่มเติมให้ส่งไปยังผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นด้วย เพราะทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวก็มีการผลิตรถไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน” สำหรับภาพรวมการให้บริการในขณะนี้ พบว่าขบวนรถธรรมดา(ซิตี้ไลน์)มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 50,000 คนต่อวัน ส่วนขบวนรถด่วน(เอ็กซเพรสไลน์)มีประมาณ 300-400 คนต่อวัน ลดลงจากเดิมที่มีประมาณ 1,000 คนต่อวัน เนื่องจากได้งดให้บริการจากสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงสถานีพญาไท เหลือให้บริการเฉพาะสถานีสุวรรณภูมิ-สถานีมักกะสันเท่านั้น เนื่องจากต้องนำขบวนเอ็กซเพรสไลน์บางขบวนไปวิ่งให้บริการร่วมกันขบวนธรรมดา เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน หลังจากมีบางขบวนที่ต้องทยอยนำไปซ่อมบำรุงตามกำหนดนายจำรูญ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในขบวนเอ็กซเพรสไลน์ให้ขึ้น บริษัทมีแผนจะไปตั้งโต๊ะขายบัตรโดยสารที่บริเวณด้านหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะแนะนำและนำทางผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการไปยังสถานีสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสารด้วย ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจพอสมควร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายนนี้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แอร์พอร์ตลิ้งค์ซื้อรถใหม่

Posts related