นายทัศพล แบเลเว็ลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเผยว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินตรงกระบี่-กวางโจวเพื่อเชื่อมเมืองเศรษฐกิจจากจีนสู่แหล่งท่องเที่ยวอันดามันไทยโดยไม่ผ่านกรุงเทพฯ  และรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาไทยเพิ่มหลังมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าส่งผลให้ ไทยแอร์เอเชียมีเส้นทางบินเพิ่มสู่จีนทั้งสิ้น10ปลายทาง13เส้นทางเป็นสายการบินราคาประหยัดที่บินสู่จีนมากสุด ทั้งนี้ไทยแอร์เอเชียสำรวจพบว่าปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองเป็นคนไทยมากสุดรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจีนซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเที่ยวต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชายทะเลภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่และภูเก็ตดังนั้นไทยแอร์เอเชียจึงเปิดให้บริการในเส้นทาง กระบี่-กวางโจวเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งขึ้น “เส้นทางจีนถือเป็นตลาดสำคัญของแอร์เอเชียโดยยอดผู้โดยสารใช้บริการใน8เดือนปี 57สูงถึง80%ดังนั้นจึงมีแผนที่จะเร่งกระตุ้นตลาดในช่วงไตรมาส3และ4เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาช่วงปลายปีประกอบกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงคาดว่าตัวเลขโหลดแฟกเตอร์ช่วงปลายปีจะเพิ่มขึ้นได้การเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางให้มากขึ้นเพราะกวางโจวก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีนตอนใต้และมีประชาชนที่มีกำลังจับจ่ายสูง” นายทัศพลกล่าวต่อว่าในโอกาสเปิดเส้นทางบินใหม่กระบี่-กวางโจวแอร์เอเชียมีโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1690บาทต่อเที่ยวเปิดสำรองที่นั่งได้ถึง 21ก.ย.57เพื่อเดินทางตั้งแต่วันที่6พ.ย.57– 24 ต.ค.58โดยสำรองที่นั่งโปรโมชั่นได้ทุกช่องทางการจำหน่ายทั้ง www.airasia.comคอลเซ็นเตอร์02-515-9999เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สนามบิน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่

Posts related