นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้ บริษัทจะขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด 6 รายการรวมมูลค่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ขายไปแล้ว 2 รายการรวม 1,180 ล้านบาท คาดว่าภายในปีนี้จะขายได้ทั้งหมด และนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินลง พร้อมทั้งลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ พระราม 4 รวมมูลค่า 5,000ล้านบาท และมีความเป็นไปได้ที่จะพลิกฟื้นจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ จากปัจจุบันที่มีหนี้อยู่ 3,400 ล้านบาท และขาดทุนสะสมอยู่ 1,500 ล้านบาท โดยปีนี้ยังคงพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นหลัก คาดว่าปีนี้จะมียอดขาย 1,900 ล้านบาท“ปีนี้ บริษัทเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ จึงขายที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักออกไป เพราะเห็นว่าการเก็บที่ดินเปล่าไว้เป็นความเสี่ยงมากกว่า ยิ่งโดยเฉพาะในภาวะการเมืองปัจจุบันนี้ และยังคงดำเนินกิจการตามแผนบันไดทอง 3 ขั้น เพื่อพลิกฟื้นมาเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยวางเป้าหมายภายใน 3 ปีข้างหน้าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ด้วยการพัฒนาโครงการแนวราบ และอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นหลักเท่านั้น"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โกลเด้นแลนด์โละขายที่ดินโปะหนี้

Posts related