นายประเสริฐบุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมายังไม่ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนรวม 407โครงการ วงเงินลงทุน 729,001 ล้านบาท โดยนายกฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ เพื่อกลั่นกรองโครงการต่างๆ ก่อน โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดการลงทุนเกิน  750 ล้านบาท จากนั้นจึงเสนอให้บอร์ดบีโอไอชุดใหญ่เห็นชอบคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 เดือน จะสามารถพิจารณาได้เสร็จสิ้นทั้งหมด “คณะอนุกรรมการนี้จะเร่งประชุมทันทีทุกๆสัปดาห์ เริ่มจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยมีนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชยเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธาน เพื่อกลั่นกรองโครงการที่มีความสำคัญเป็นลำดับๆจากนั้นจึงเสนอให้บอร์ดใหญ่เห็นชอบ และเชื่อว่า ตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่บีโอไอคาดว่าทั้งปี57 จะได้ถึง 900,000ล้านบาทนั้น น่าจะเป็นไปได้ เพราะล่าสุดปัญหาทางการเมืองภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากนายกฯได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และได้กำหนดวันเลือกตั้งมาแล้วซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ต่างชาติ” สำหรับตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนล่าสุดณ วันที่ 30 เม.ย.57 พบว่า มีโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนรวม 407โครงการ วงเงินลงทุน 729,001 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่มีขนาดการลงทุนเกิน 750 ล้านบาทซึ่งต้องเสนอบอร์ดบีโอไอพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 136 โครงการวงเงินลงทุน 521,760 ล้านบาท และโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่200-750     ล้านบาทและโครงการที่เป็นกิจการผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ที่มีขนาดการลงทุนเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 271 โครงการ วงเงินลงทุน 207,241 ล้านบาท ทั้งนี้หากแยกออกเป็นหมวดอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มบริการและสาธารณูปโภค ได้เสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากสุด จำนวน 329 โครงการวงเงินลงทุน 296,329 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร65 โครงการ วงเงิน 47,966 ล้านบาทกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ยานยนต์ 54 โครงการ วงเงิน 250,451ล้านบาท กลุ่มเหมืองแร่ เซรามิกส์ โลหะมูลฐาน 18 โครงการ วงเงิน 28,473 ล้านบาทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13 โครงการ วงเงิน 67,926ล้านบาท กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 11 โครงการวงเงิน 34,957 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมเบา 7 โครงการ วงเงิน 2,899 ล้านบาท นายประเสริฐกล่าวว่า นายกฯ ยังได้มอบนโยบายให้บอร์ดบีโอไอชุดใหม่มีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเน้นย้ำให้เร่งพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เอกชนยื่นรับคำขอส่งเสริมการลงทุนโดยเร็วรวมทั้งขั้นตอนการอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ให้กับนักลงทุนพิจารณาโดยเร็ว เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัยเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,291.88 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ส่วนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทอิชิตันกรุ๊ป ที่เป็นการขอขยายการลงทุนเพิ่มมูลค่า 2,600 ล้านบาท นั้นที่ประชุมยังมีความสงสัยเรื่องตัวเลขการลงทุน โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้ใบชาในประเทศว่ามีจำนวนที่แท้จริงและมูลค่าเท่าใดจึงให้คณะอนุกรรมการฯกลับไปทบทวนใหม่ นายอุดมวงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอกล่าวว่า ตัวเลขการขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 260,000 ล้านบาทจำนวน 200โครงการ ลดลง 13%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีหลายสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมือง จึงอาจชะลอการตัดสินใจลงทุนไปขณะที่การขอรับส่งเสริมการลงทุนในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมามีมูลค่า 50,000 ล้านบาท   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โครงการลงทุนค้างเติ่ง7.29 แสนล้าน

Posts related