นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมเรื่อง"กลไกการกำกับดูแลกันเองในกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม" มีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายดาวเทียมเข้าร่วม 26 บริษัท ในที่ประชุมได้หารือถึงหาแนวทางการกำกับดูแลทีวีดาวเทีย มโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายที่เปรียบเสมือนช่องทางการเชื่อมระหว่างช่องทีวีและผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับผังและเนื้อหารายการ ตลอดจนกลไกลการรับเรื่องร้องเรียนและการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของกิจการทีวีดาวเทียมไม่ให้ทำผิดกฎหมายและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทั้งนี้ได้เสนอให้แต่ละโครงข่ายทีวีดาวเทียมจัดทำแนวทางกำกับตนเองกับช่องรายการที่มาเป็นลูกค้า จากนั้นให้ไทยคมในฐานะเป็นผู้ให้เช่าดาวเทียมทั้งหมดเป็นตัวหลักในการทำกลไกกำกับกันเองระหว่างโครงข่ายต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานร่วม(standardization) เพราะที่ผ่านมาแต่ละโครงข่ายมีแนวความคิดและรายละเอียดบางอย่างต่างกันมาก โดยเบื้องต้นควรช่วยกันทำกติกากลางที่เห็นร่วมกันก่อนเมื่อแต่ละโครงข่ายต่างทำกลไกกับดูแลตนเองแล้วจากนั้นไทยคมควรอาสาเป็นตัวกลางในการทำกติการ่วมของทุกโครงข่าย จากนั้นเชื่อมกับ กสทช.กำกับร่วม ซี่งถ้ากลไกทั้งหมดยังไม่ได้ผล กสทช. ก็ใช้อำนาจของตัวเองกำกับตรง คือ ลงโทษทางปกครองในกรณีที่ผิดกฎหมายชัดเจนส่วนด้านจริยธรรมต้องส่งองค์กรวิชาชีพพิจารณา“โครงข่ายดาวเทียมที่มาประชุมรับปากไปสร้างกลไกกำกับดูแลช่องลูกค้าของตนเอง อาทิ PSI เริ่มมีพนักงานประจำที่มาดูแลเรื่องเนื้อหาเต็มตัวรวมทั้งบริษัทไทยคมเองยินดีที่จะเป็นตัวหลักในการริเริ่มการหาแนวทางครั้งนี้ จากนี้ถ้าผู้บริโภคร้องเรียนเนื้อหาในรายการทีวีดาวเทียมสำนักงานจะแจ้งช่องและโครงข่ายให้เร่งตรวจสอบด้วย ถ้าพบความผิดให้ระงับทันที รวมทั้งสำนักงานเองจะทำงานต่อเนื่องให้การพัฒนากลไกกำกับดูแลตนเอง กันเองและร่วมกันกับผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดาวเทียมรวมทั้งกับช่องด้วยในอนาคตเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ยั่งยืน”นางสาวสุภิญญา กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โครงข่ายดาวเทียมขานรับแนวทางกำกับกันเอง

Posts related