นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเดือนต.ค.ที่ผ่านมา กรมทางหลวงถูกโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ตามถนนทางหลวงทั่วประเทศไปกว่า 8 แสนบาท โดยทรัพย์สินที่ถูกถูกขโมยมีทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์สัญญาณไฟ ตู้ควบคุมไฟ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนต.ค.55 มีทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมลดลงไป 59% โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ราวกั้นอันตราย ที่ถูกขโมยลดลงมาก อย่างไรก็ตามเมื่อจำแนกชนิดของอุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรมที่มีมูลค่าความเสียหาย 5 อันดับแรกในเดือนต.ค.56 ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ลูก มูลค่า 663,552 บาท คิดเป็น 82% อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชิ้น มูลค่า 67,000 บาท คิดเป็น 9% สายไฟฟ้า 3 เมตร มูลค่า 16,700 บาท คิดเป็น 2% อุปกรณ์สัญญาณไฟ  1 ชิ้น มูลค่า 9,800 บาท และตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้ มูลค่า 9,580 บาท “สาเหตุการเกิดโจรกรรมมาจากสภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติในปัจจุบัน ทำให้การเกิดโจรกรรมทรัพย์สินทางหลวงมีอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่เกิดปัญหาขึ้นได้อีกในอนาคต ส่งผลให้ทีผ่านมาภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในจัดซื้อ จัดหา มาติดตั้งมหาศาล อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อความสะดวกปลอดภัย และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางได้” นายชัชวาลย์กล่าวต่อว่า พื้นที่มีปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางเสียหายสูงสุดในปีนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ สำนักทางหลวงที่ 11 กรุงเทพฯ มูลค่ารวม 3.37 ล้านบาท สำนักทางหลวงที่ 9 ลพบุรี มูลค่ารวม 1.6 ล้านบาท และสำนักทางหลวงที่ 5 ขอนแก่น มูลค่ารวม 624,600 บาท อย่างไรก็ตามสถิติการเกิดโจรกรรมในปีนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกรมได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราทรัพย์สินเพิ่ม อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะมากขึ้น ทำให้การโจรกรรมทรัพย์สินลดลง ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้กระทำผิด หรือสงสัยจะกระทำผิด สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง  02 3546530 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 02 5336111 สำนักงาน สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หรือหมวดการทางในพื้นที่หรือแจ้งได้ที่ตำรวจทางหลวง  1193 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โจรทางหลวงชุมสูญต.ค.ทรัพย์ 8 แสน

Posts related