นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเดือนเม.ย.57 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงถูกโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ตามถนนทางหลวงทั่วประเทศไปกว่า 830,000 บาท โดยทรัพย์สินที่ถูกถูกขโมย มีทั้งป้ายจราจร หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์สัญญาณไฟฟ้า สายไฟฟ้า ราวกั้นอันตราย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเม.ย.56มีทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมลดลง 56% โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ที่ถูกขโมยลดลงมากอย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกชนิดของอุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรม มีมูลค่าความเสียหาย 5 อันดับแรกในเดือนเม.ย.57 อันดับ 1 คือ สายไฟฟ้ายาว 1.22 กม. มูลค่าเสียหาย 462,800 บาท คิดเป็น 55.32% ของความเสียหายรวม รองลงมาเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก มูลค่า 140,000 บาท คิดเป็น 16.72% ฝาตะแกรงเหล็กและท่อ 51 ฝา มูลค่า 136,000 บาท คิดเป็น 16.26% ป้ายจราจร 13 แผ่น มูลค่า 59,400 บาท และราวกั้นอันตราย 4 แผ่น 25,600 บาท“สาเหตุการเกิดโจรกรรม คาดว่ามาจากสภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติในปัจจุบัน ทำให้การเกิดโจรกรรมทรัพย์สินทางหลวงมีอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่เกิดปัญหาขึ้นได้อีกในอนาคต ส่งผลให้ทีผ่านมาภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในจัดซื้อ จัดหา มาติดตั้งมหาศาล อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อความสะดวกปลอดภัยและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางได้”นายชัชวาลย์ กล่าวว่า แต่อย่างไรก็ดี สถิติการเกิดโจรกรรมในปีนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกรมฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราทรัพย์สินเพิ่ม อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะมากขึ้น ทำให้การโจรกรรมทรัพย์สินลดลง นอกจากนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวง ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้กระทำผิด หรือสงสัยจะกระทำผิด สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 02 3546530 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 02 5336111 สำนักงานสำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หรือหมวดการทางในพื้นที่หรือแจ้งได้ที่ตำรวจทางหลวง 1193 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โจรปล้นสายไฟกรมทางหลวง

Posts related