เปิดตัวนิทรรศการใหม่ “ซัมซุง สมาร์ท สคูล” (Samsung Smart School) หรือห้องเรียนแห่งอนาคต ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับซัมซุง จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 70 ตารางเมตร ในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานีนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. บอกว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้กับสังคม ซึ่งเล็งเห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง ธุรกิจ หรือแม้แต่ด้านการศึกษา  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ใน 4 แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดทำนิทรรศการ “ซัมซุง สมาร์ท สคูล” ขึ้น เพื่อสะท้อนแนวคิดการเรียนรู้แบบอัจฉริยะโดยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเทคโนโลยีของห้องเรียนในอนาคต ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบและเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาที่จะถูกนำมาใช้จริงในอนาคต ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ด้วยอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยที่นำมาให้ทดลองใช้งานจริง อีกทั้งยังมีส่วนซึ่งนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาโลกและเทคโนโลยีการศึกษาไทยอีกด้วย ด้าน นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บอกว่า “ซัมซุง สมาร์ท สคูล” เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น ทำให้บทเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นและเพิ่มความสนุกสนาน โดยการใช้เนื้อหามัลติมีเดีย ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  สำหรับ “ซัมซุง สมาร์ท สคูล” ประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ส่วนหลัก ๆ คือ อุปกรณ์สำหรับผู้สอนซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตก็ได้ อุปกรณ์สำหรับแสดงผลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการนำเสนอในห้องเรียน ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์บอร์ด และ ทีวี อุปกรณ์สำหรับผู้เรียน เช่น ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 10.1 และเครื่องแม่ข่ายกลาง ซึ่งจะเป็นที่จัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และให้บริการเครือข่ายสำหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ สนใจเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โชว์เทคโนโลยีห้องเรียนอัจฉริยะ

Posts related