รายงานข่าวจากโตชิบาโซลูชั่น คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยว่า ได้ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยการจัดตั้งองค์กรธุรกิจใหม่ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ สำนักงาน บริษัทโตชิบา เอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัดโดยจะให้บริการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆแก่กลุ่มบริษัทของโตชิบาและบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทอื่นๆที่ดำเนินงานในประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดโตชิบาโซลูชั่นในประเทศสิงคโปร์ เมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ในปี 2557 นี้จึงขยายธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวที่สองของโตชิบาโซลูชั่นในภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ โตชิบาโซลูชั่น คอร์ปอเรชั่นจะใช้ศูนย์ข้อมูลของโตชิบาในการสนับสนุนcloud computing หรือการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยองค์กรธุรกิจใหม่ในประเทศไทยจะให้บริการ Cloudbase และ Cloud services แก่บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างๆในประเทศไทยโดยนำระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในการให้บริการในประเทศญี่ปุ่นมาให้บริการใช้กับกลุ่มบริษัทโตชิบาในประเทศไทยและจะขยายการบริการไปยังบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทฯจะร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดียและประเทศเวียดนาม (ToshibaSoftware India และ Toshiba Software DevelopmentVietnam) ในการบริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพระดับสูงให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โตชิบาโซลูชั่นบริการระบบคลาวด์ให้ภาคธุรกิจในไทย

Posts related