นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมเพื่อต่อต้านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมว่า เป็นห่วงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีที่สุด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ช่วงนี้มีนักลงทุนต่างประเทศได้สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกันมาก ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ถึงเหตุการณ์ว่า เป็นความขัดแย้งของผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยากให้เกิดการปรองดอง และทางออกแก้ปัญหาร่วมกัน เพราะการกระทำของแต่ละฝ่ายเป็นไปตามเหตุผล ไม่มีฝ่ายใดผิด แต่ถ้ายึดหลักอภัยทานแก่กัน จะช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงได้จึงอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความสำคัญของประเทศ เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นหลัก เพราะหากสถานการณ์ความรุนแรงครั้งนี้บานปลาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนได้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โต้งห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจปลายปี

Posts related