รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (จีไอ)  ในงาน “เทสท์ ออฟ ลอนดอน 2014”  โดยได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวลักษณะพิเศษ ได้แก่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด และข้าวกล้องงอก ไปจัดแสดงซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไทยอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาแพง“ผู้บริโภคชาวอังกฤษนอกจากที่จะให้ความสำคัญต่อข้าวอินทรีย์แล้วยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ไปจนถึงกระบวนการเพาะปลูกว่าจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไร ดังนั้นผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเจาะตลาดอังกฤษและตลาดในยุโรป ควรหันมาให้ความสำคัญกับฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลต่างๆตามที่ผู้บริโภคต้องการ ก็จะสร้างความได้เปรียบเพิ่มขึ้น”นอกจากนี้กรมฯ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยและหนังสือรายการอาหารที่ทำจากข้าวหอมมะลิไทยและรับประทานร่วมกับข้าวหอมมะลิไทยทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยคุณสมบัติและลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งการแนะนำให้ผู้บริโภคสังเกตและเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่ปรากฏบนถุงข้าว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โปรโมทข้าวหอมมะลิไทย – จีไอ ตลาดอังกฤษ

Posts related