นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีน้องแก้ม สะท้อนระบบความปลอดภัยบนรถไฟที่ยังหละหลวมที่ผ่านมาเครือข่ายฯ เคยเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ยกร่างกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ รวมถึงตู้เสบียง เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท คุกคามทางเพศ แม้ปัจจุบันจะมีประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แต่ยังไม่ครอบคลุม แก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้นายธีระกล่าวว่า จากข้อมูลที่เครือข่ายฯได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารรถไฟที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต่อปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟในพื้นที่สถานีหัวลำโพง สามเสน บางเขนบางซื่อ หลักสี่ ธนบุรี ลาดกระบัง หัวหมาก ระหว่างวันที่ 3-10 ธ.ค.56 จำนวน1,160 ตัวอย่าง พบว่า 85.95% เห็นว่าการขายและดื่มสุราบนรถไฟ เป็นปัญหาใหญ่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้โดยสารส่วน 44.23% เห็นว่า เสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญ 29.31%เห็นว่าเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท 10.60% เห็นว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ อีก 8.45% เห็นว่าเป็นสาเหตุของการลวนลาม คุกคามทางเพศ และ 7.41% เห็นว่าเป็นสาเหตุของการลักขโมย โดยกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด หรือ 93.53% เห็นด้วย หากมีการออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มสุราบนรถไฟ เพราะจะช่วยให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และกลุ่มตัวอย่าง 86.03% เห็นด้วยหากกฎหมายนี้จะครอบคลุมไปถึงบริเวณสถานีรถไฟ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โพลชี้การดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาบนรถไฟ

Posts related