นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสา หกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สคร.ได้หารือกับนายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แล้ว แต่การควบรวมนั้น จะใช้เป็นแนวทางสุดท้าย เพราะไอซีทีจะหาแนวทางอื่นแก้ปัญหาก่อน เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบฐานะที่แท้จริงออกมา ถึงจะกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้ชัดเจน“ขณะนี้ สคร.ยังไม่ได้กำหนดว่าการแก้ปัญหา ต้องควบรวม เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท มีกระทรวงที่ดูแลและกำหนดแนวทาง คาดว่าจะสามารถรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด รับทราบครั้งต่อไป”อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังกำหนดวันการประชุมซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ เพราะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งประธานคณะกรรมการใหม่ จากหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) มาเป็น นายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนจากปลัดกระทรวง มาเป็นรมว.ประจำกระทรวงแทน เพื่อให้การกำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน รวดเร็วมากขึ้นอย่างไรก็ตาม นายสมหมาย ได้สั่งให้ สคร. เปิดแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากฟากเอกชน ทั้งผู้รับเหมา นักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายร่วมทุนรัฐและเอกชนฉบับใหม่ (พีพีพี) ที่มีผลบังคับใช้มา 1 ปี แต่ยังไม่มีโครงการไหนของรัฐดำเนินการตามกฎหมายหมายพีพีพีได้ เพื่อนำความเห็นต่าง ๆ มาเขียนเป็นกฎหมายลูกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนโครงการของรัฐมากขึ้นนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลให้ควบรวมบริษัท ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคม เข้าด้วยกัน เพิ่งเป็นการเริ่มต้นการศึกษาความเป็นไปได้ ยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายจะต้องควบรวม หรือใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาฐานะการเนินงานของทั้ง 2 บริษัทก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม โดยจะพิจารณาแนวทางสนับสนุนการทำธุรกิจร่วมกัน เพราะการให้สัญญาสัมปทานกับเอกชนจะสิ้นสุดในปี 58 นี้ เช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ๆ กระทรวงการคลังจะต้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการกำกับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โยนไอซีทีตัดสินกรณี “ทีโอที-กสท.”

Posts related