นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาการลอกเลียนแบบ (ก็อปปี้)เสื้อผ้าของผู้ประกอบการด้วยกันเองได้สร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าในไทยอย่างมากเนื่องจากร้านค้าต่างๆ มีการพัฒนาวิธีการก็อปปี้สินค้าที่รวดเร็วมากหรือประมาณ 1สัปดาห์ก็สามารถนำมาจำหน่ายแข่งกับเจ้าของสินค้าต้นแบบได้เต็มตลาดโดยเฉพาะในตลาดระดับล่างและที่สำคัญสินค้าก็อปปี้มีราคาถูกกว่าเสื้อผ้าต้นแบบอีกดังนั้นผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐแก้ปัญหาดังกล่าว เช่นการจัดระเบียบย่านการค้าแต่ละแห่งห้ามไม่ให้มีการนำเสื้อผ้ารูปแบบเดียวกันมาจำหน่ายซ้ำๆกันหลายๆรายเป็นต้นทั้งนี้ยอมรับว่าในวงการเครื่องนุ่งห่มของไทยมีการก็อปปี้สินค้าสูงมากเห็นได้จากการไปเดินในห้างค้าส่งชั้นนำ จะมีสินค้าแบบเดียวกันซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากต่างจากประเทศชั้นนำอย่างเกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกงที่แต่ละร้านจะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหากร้านใดลอกเลียนแบบจะถูกขับออกจากห้างค้าส่ง และกดดันไม่ให้อยู่ในตลาดได้จึงส่งผลให้เกิดการสร้างแบรนด์สินค้าที่เข้มแข็งนายยุทธนา กล่าวว่า ภาครัฐต้องเร่งส่งเสริมการสร้างนักพัฒนาสินค้าและดีไซด์เนอร์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่รวดเร็วและมีคุณภาพอย่างน้อย 2-3สัปดาห์ต่อ 1 แบบสินค้าเพื่อหนีนักก็อปปี้เพราะหากมีสินค้าใหม่ๆที่หลากหลายเข้ามาในท้องตลาดได้เร็วก็จะทำให้ลดปริมาณสินค้าก็อปปี้ลงได้“การก็อปปี้รูปแบบเสื้อผ้าในไทยมีความรวดเร็วมากจนเจ้าของต้นแบบต้องเซ็งเพราะนำมาจำหน่ายแค่ 1สัปดาห์ก็จะมีสินค้าลอกเลียนแบบเต็มตลาดที่สำคัญบางรายยังทำราคาถูกกว่าด้วยแต่หากมีการสร้างนักพัฒนาสินค้าและนักออกแบบที่สามารถหาวัตถุดิบที่ดีมีการวิจัยตลาดสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเชื่อว่าสามารถนำสินค้ามาปล่อยในตลาดได้อย่างรวดเร็วและนักก็อปปี้ก็ไม่สามารถตามได้ทัน”นายยุทธนา กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยจะขยายตัวประมาณ 3-5%หรือมีมูลค่ากว่า 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยล่าสุดยอดส่งออก 5 เดือนขยายตัวประมาณ 2.7%และหลังจากนี้ไปจะขยายตัวในแดนบวกทุกเดือน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โรคก็อปปี้เสื้อผ้าระบาดทำอุตฯเครื่องนุ่งห่มชะงัก

Posts related