นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการสอบถามสมาชิก ฯ ที่เป็นผู้ประกอบการของส.อ.ท. ประมาณ 8,000 โรงงานทั่วประเทศ ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า สมาชิก ส.อ.ท.ทุกราย ยืนยันว่า จะไม่มีการหยุดงานระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.นี้ ตามข้อเสนอแกนนำผู้ชุมนุมแน่นอน เพราะทุกคนมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม หากมีการหยุดงานจะเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอ ผู้ประกอบการต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง ท้ังลดต้นทุนการผลิต และต้องเร่งกำลังการผลิตให้ทันการส่งมอบสินค้าตามคำส่ังซื้อ (ออเดอร์) ที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้ เพราะสินค้าที่ผลิตในขณะนี้ ต้องทยอยส่งมอบต้ังแต่ต้นเดือนธ.ค.เป็นไป ให้กับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อทันกับเทศกาลปีใหม่และคริสมาสต์ “หากมีการหยุดงานแม้เพียง 3 วัน กำลังการผลิตจะขาดหายไป หากส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาคือ ลูกค้าหันไปสั่งออเดอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน และกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โรงงานไม่หยุดผลิตหวั่นส่งสินค้าไม่ทัน

Posts related