นายณัฐวัฒิ ชั้นอินทร์งามที่ปรึกษาเครือข่ายชาวนาไทยกล่าวว่า ขณะนี้ ราคาข้าวปรับลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนโครงการรับจำนำนาปี56/57จะสิ้นสุดวันที่28 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยข้าวเปลือกเจ้าถูกกดราคารับซื้อจากโรงสีเหลือตันละ 4,000 -5,000 บาท จากต้นปีตันละ 7,000 -8,000 บาท เพราะโรงสีและพ่อค้าอ้างว่าข้าวในตลาดมีเพียงพอ และรัฐบาลระบายข้าวต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาข้าวสารอ่อนตัวตามแต่ก็ยังเห็นว่ารัฐบาลยังต้องเร่งระบายข้าวแม้ราคาจะต่ำเพื่อหาเงินจ่ายค่าข้าวชาวนาและชะลอความาเดือดร้อนที่รุนแรงจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังที่กำลังเจอปัญหาขาดแคลนน้ำและผลผลิตต่อไร่ต่ำลง“เพื่อเป็นการเกิดเงินหมุนเวียนให้เครือข่ายชาวนา เครือข่ายชาวนาจะนำข้าวเปลือกหอมมะลิ มาสีแปรแบบสดๆเพื่อบรรจุถุงขายให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไป ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์และจุดการชุมนุมทางการเมือง”นายณัฐวัฒิ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มชาวนาเครือข่ายชาวนาภาคอีสาน20จังหวัด ประมาณ300-500คนที่เตรียมเดินทางเข้าร่วมชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าจะเลื่อนการเดินทางจากเดิมวันที่7 มี.ค. ไปเป็นวันที่11มี.ค. เนื่องจากรอดูการจ่ายเงินตามใบประทวนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าจะเริ่มจ่ายเงินจากที่ได้รับอนุมัติงบกลางแล้ว2หมื่นล้านบาทตั้งแต่วันที่10 มี.ค. นี้ หากได้รับเงินตามที่ได้แจ้งไว้ชาวนาก็จะเดินทางมาขอบคุณรัฐบาล แต่หากยังไม่ได้รับเงินก็จะยกระดับการชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลต่อไปสำหรับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวนาไทย ในวันที่7มี.ค. ในช่วงบ่าย แกนนำเครือข่ายจะเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับกลุ่มพุทธอิสระและสภาชาวนาไทย ที่ชุมนุมแจ้งวัฒนะ เพื่อจัดทำพิมพ์เขียวถึงแนวทางดุแลและช่วยเหลือชาวนาระยะยาว โดยจะเสนอเรื่องขอให้รัฐบาลชดเชยต้นทุนการเพาะปลูก และจัดหาพันธ์ข้าวชนิดที่มีมูลค่าสูง ซึ่งขณะนี้ได้มีพันธ์ข้าวใหม่ๆที่ตลาดยอมรับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โรงสีกดราคาข้าวเหลือ 4,000 บาทต่อตัน

Posts related