ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกว่าร้อยละ 30 คาดว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 50 นั่นไม่ใช่การคาดการณ์ที่เกินเลย เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แห่แหนมาเที่ยวเมืองไทย ตระเวนกระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีภาพยนตร์ Lost in Thailand (แก็งค์ม่วนป่วนไทยแลนด์) เป็นต้นแบบจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีน (Chinese International Travel Monitor : CITM) ประจำปีเป็นปีที่ 2 โดย Hotels.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการสำรองห้องพักโรงแรมชั้นนำของโลก เปิดเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกอันมีนัยสำคัญเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเดินทางชาวจีนและแนว ทางที่อุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกจะต้องปรับตัว ชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 96 มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน ขณะที่ร้อยละ 52 เดินทางไปประเทศอื่น ๆ เพื่อติดต่อธุรกิจหรือเพื่อการศึกษา ในแนวโน้มที่เติบโตขึ้น เกือบ 2 ใน 3 ของนักเดินทางชาวจีนระบุว่า พวกเขาต้องการที่จะเดินทางอย่างอิสระและไม่เป็นหมู่คณะ วิวัฒนาการด้านพฤติกรรมเช่นนี้ได้รับการยืนยันโดยผู้ประกอบการโรงแรมในกลุ่มที่ทำการสำรวจ โดยพวกเขาระบุว่า ปัจจุบันนี้ร้อยละ 70 ของผู้เข้าพักชาวจีนเดินทางอย่างอิสระ เมื่อเทียบกับสัดส่วนการแยกกันเดินทางในปี ค.ศ. 2012 โซวี่ ชาน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Hotels.com ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า CITM ประจำปี ค.ศ. 2013 เผยให้เห็นว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางชาวจีนส่วนใหญ่ ในขณะที่กระแสความนิยมนี้กำลังแพร่หลาย รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จะต้องนำประเด็นนี้ไปพิจารณาเมื่อมีการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการขอวีซ่า ตัวอย่างเช่น นโยบายวีซ่าระหว่างกันช่วยให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี ค.ศ. 2013 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) ของนักเดินทางชาวจีนกล่าวว่าผู้ประกอบการโรงแรมต้องปรับปรุงด้านการสื่อสาร โดยจัดให้มีการแปลเป็นภาษาจีนในส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อความต้อนรับ เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ในขณะที่เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 42) กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้มีพนักงานที่สื่อสารภาษาจีนกลางได้ในโรงแรมมากกว่านี้ การแนะนำกันแบบปากต่อปากมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 30) ของนักเดินทางชาวจีนกล่าวว่า พวกเขาเชื่อคำแนะนำจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงมากที่สุด รองลงมา คือ เว็บไซต์บริการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวเดินทางออนไลน์และเว็บไซต์แสดงความเห็น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โรงแรมไทยปรับรับจีน

Posts related