นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การโอนเงินกองทุนหมู่บ้านแห่งละ 1 ล้านบาท ในระยะสุดท้ายที่ค้างอยู่กว่า 25,000 แห่ง ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อ เนื่องจากต้องสรรหาคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน โดยคาดว่า ตามกระบวนการสรรหาอาจทำได้อย่างเร็วที่สุดคือช่วงเดือนธ.ค.นี้ จากนั้นสทบ.จึงสามารถเสนอเรื่องการโอนเงินกองทุนหมู่บ้านระยะสุดท้ายที่ยัง ค้างท่ออยู่ ให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา เพื่อจัดสรรเงินลงไปให้ครบทุกหมู่บ้าน“ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ จะเริ่มประชุมคณะกรรมการสรรหาบอร์ดชุดใหม่ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นประธานโดยตำแหน่งคือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่ากระบวนการสรรหาจะเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน เชื่อว่า หากไม่มีอะไรขัดข้องในเดือนธ.ค.นี้ การสรรหาจะเสร็จสิ้น และจะกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการโอนเงินให้หมู่บ้านที่ยังเหลือ ค้างอยู่ และการโอนเงินครั้งนี้ อาจไม่ได้โอนเงินลงไปให้ครบทั้ง 25,000  แห่ง เพราะอาจจะแบ่งเป็นระยะๆ เหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะตัดสินใจอย่างไร”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โอนเงินกองทุนหมู่บ้านสะดุด

Posts related