วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ห้องประชุมกองทิพย์ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า(GISTDA) ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดตัวเครื่องบิน UAV เครื่องบินสำรวจพื้นที่ปลูกใบยาสูบ โดยที่ผ่านมาโรงงานยาสูบประสบปัญหาเรื่องข้อมูลพื้นที่เพราะปลูกยาสูบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการแจ้งพื้นที่ปลูกซ้ำซ้อนกัน ทำให้การประเมินผลผลิตใบยาในแต่ละปีคลาดเคลื่อน
โรงงานยาสูบมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสำรวจ (เครื่อง UAV) หรือตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาเพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เครื่อง UAV เป็นเครื่องบินบังคับขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้า บินได้นาน 2 ชั่วโมง และไปได้ไกลกว่า 50 กิโลเมตร มีระบบเครื่องช่วยบินอัตโนมัติ(Autopilot) และระบบนำภาพถ่ายกลับด้วยตัวเอง (Return to home) รวมถึงสามารถกำหนดเส้นทางในการบินได้ ทั้งหมดควบคุมโดยแผงควบคุมจิสด้า(GISTDA)เริ่มโครงการศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเป็นต้นแบบตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสำรวจ ด้วยวิธีนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นเครื่องมือในการติดตาม สำรวจ และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ให้เกิดการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เลือกพื้นที่ตัวอย่าง 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ สำนักงานยาสูบสุโขทัย และสำนักงานยาสูบเพรชบูรณ์ ซึ่งคาดหวังว่าผลลัพธ์ของโครงการจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ใช้เทคโนโลยี สำรวจพื้นที่ปลูกยา

Posts related