สังคมออนไลน์ ทำให้พื้นที่ทำการตลาดออนไลน์เปิดกว้าง เจ้าของธุรกิจหลายแห่งหันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น  โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลายแห่งเน้นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก  ปกรณ์ กิตติประสาธน์ หนึ่งในหุ้นส่วน Bagspace เล่าว่า สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เขาและเพื่อน ชอบสินค้าประเภทเครื่องหนังเหมือนกัน แต่กระเป๋าหนังที่มีขายในห้างไม่รองรับความต้องการใช้งานจริง และมีราคาสูง จึงร่วมกันสร้างแบรนด์ Bagspace เพื่อขายกระเป๋าหนังที่เน้นด้านความทนทานและ การใช้งานที่หลากหลาย (Durable & Functional)  Bagspace เริ่มธุรกิจมากว่า 2 ปี  ระยะแรกพบกับความท้าทายที่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมส่วนใหญ่พบ นั่นคืองบประมาณด้านการตลาดมีจำกัด  จึงเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ โดยเปิดหน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  จุดเด่นของเฟซบุ๊ก คือ การเป็นช่องทางการสื่อสารสองทางกับลูกค้า สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและนำเสียงสะท้อนจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าและการบริการได้รวดเร็ว   จึงใช้เป็นเครื่องมือหลักในการโฆษณาอีกทั้งเฟซบุ๊กมีความยืดหยุ่นสูง ควบคุมงบประมาณและช่วงเวลาของการโปรโมตสินค้าแต่ละชนิดหรือโพสต์แต่ละอันได้  รวมถึงประเมินผลลัพธ์ผ่านฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึก ทำให้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น   ปกรณ์ บอกว่า จากประสบการณ์พบว่า การซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างแม่นยำและไม่ถูกจำกัดด้านพื้นที่การสื่อสารและงบประมาณแบบร้านค้าออฟไลน์ ล่าสุดได้ขยายธุรกิจไปประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการโฆษณาผ่านทาง เฟซบุ๊ก และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชายชาวอินโดนีเซีย ร่วมกับการโปรโมตโพสต์แบบรูปภาพและลิงก์ “ผลลัพธ์จากการใช้โฆษณาบนเฟซบุ๊ก อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Bagspace ได้ผลตอบแทน 10 เท่าของงบโฆษณาภายในระยะเวลา 1 เดือน และมีจำนวนทีมงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70  ล่าสุดเพจของ Bagspace มีผู้ติดตามมากกว่า 1.7 แสนคน และมากกว่าร้อยละ 10 เป็นลูกค้าประจำ” ปัจจุบันเฟซบุ๊ก เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยมีผู้ใช้งานกว่า 24 ล้านคนต่อวัน ในจำนวนนี้มีผู้เข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า 16 ล้านรายต่อวัน (ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556). 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ใช้เฟซบุ๊กสร้างธุรกิจ – ช็อปฉลาดตลาดอัจฉริยะ

Posts related