นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า  สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสั่งการด่วนถึงผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ให้ดูแลเพิ่มความแรงของคุณภาพสัญญาณในพื้นที่ชุมนุม ให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง มีประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณ แม้การออกแบบโครงข่ายจะมีการเผื่อกรณีมีผู้ใช้งานมากไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อกรณีที่มีการใช้งานพร้อมกันมากมาย  การให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มความแรงของคุณภาพสัญญาณจะช่วยให้คุณภาพสัญญาณดีขึ้นได้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ที่จะดูแลประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ หากพบปัญหาจากการใช้บริการสามารถแจ้ง และร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ได้ทันที นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายว่า การตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต  เป็นเรื่องที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ อยู่ในอำนาจของ กสทช. ที่จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  เมื่อการกระทำดังกล่าวมีผลให้ระบบโทรคมนาคมขัดข้อง จึงอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามมาตรา 73 ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ให้โอปอเรเตอร์เพิ่มความแรงสัญญาณมือถือพื้นที่ชุมนุม

Posts related