นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ขณะนี้ไกด์คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจีน กว่า  3,000 คนกำลังเข้าสู่ภาวะการตกงาน เนื่องจาก ถูกกลุ่มชาวจีน  เข้ามาแย่งอาชีพและรับบริการในราคาที่ถูกกว่า โดยมักจะเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจีนหนาแน่น อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น โดยอาศัยการคุ้มครองจากบริษัททัวร์รายใหญ่ ที่เข้ามาทำธุรกิจแบบผู้ถือหุ้นแทน(นอมินี) ประกอบกับ สถานการณ์ทางการเมืองทำให้ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 56 ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า 55% ทำให้กลุ่มไกด์ต้องดิ้นรนแย่งกลุ่มลูกค้ากันเอง  “ต้องยอมรับว่าแต่เดิมไกด์ชาวจีนเดินทางมาทำงานในประเทศไทยนานแล้ว โดยมีกว่า 3,000 เท่าๆกับไกด์ไทยแบบถูกกฎหมายแต่ที่ผ่านๆมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีเยอะมาก จึงไม่เกิดการแย่งงานกับไกด์คนไทยเอง โดยกลุ่มไกด์ชาวจีนนั้น ส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่มาก แต่จะเน้นหนักไปที่การแนะนำแหล่งช็อปปิ้งเป็นหลักมากกว่า เรียกง่ายๆ ว่าเกือบจะเข้ามารับหน้าที่เป็นไกด์ให้ทัวร์ศูนย์เหรียญ และด้วยความที่จะได้ค่าจ้างในราคาที่ถูกกว่า บริษัททัวร์ต่างๆ ก็จะนิยมจ้างไกด์พวกนี้เข้ามาทำงานมากกว่าคนไทย” อย่างไรก็ดีทางสมาคมฯ จะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะเสนอไปยัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีอำนาจสูงสุดด้านการตั้งสภาต่างๆในขณะนี้ ให้พิจารณาแยกอาชีพมัคคุเทศก์ออกมาตั้งเป็นสภามัคคุเทศก์วิชาชีพ จากปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาวิชาชีพไกด์ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพิ่มอำนาจต่อรองและป้องกันปัญหาไกด์ต่างชาติทะลักเข้ามาช่วงไทยเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (เออีซี) ปี 58

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไกด์จ่อตกงาน3,000 ราย

Posts related