ดร.สกล กิติวัชรพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการออกอากาศโทรทัศน์ บมจ.ไทยคมเปิดเผยว่า “บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิด Mobility Service ของไทยคมซึ่งเป็นการพัฒนาโซลูชั่น ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสาร และขยายขอบเขตการให้บริการผ่านดาวเทียมให้ครอบคลุมในทุกภาคพื้น ทั้งภาคพื้นดิน น้ำ และอากาศโดยเน้นรองรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเลือกระบบ Hughes HX มาเป็นระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มการสื่อสารดาวเทียมบนเครื่องบินนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สายการบินต่างๆโดยสามารถนำเสนอบริการด้านการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะและตรงกับความต้องการของลูกค้าเนื่องจากระบบดังกล่าวมีคุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Real-time)   เป็นระบบการสื่อสารสำหรับเคยู-แบนด์ (Ku-band)ที่ได้รับการยอมรับว่า มีศักยภาพสูงที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน ด้านนายราเมส รามาสวามีผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานต่างประเทศ บริษัท ฮิวส์ เน็ตเวิร์ค ซิสเท็มจำกัด เปิดเผยว่า   ไทยคมได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบ Hughes HX เพื่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการให้บริการสื่อสารดาวเทียมบนเครื่องบิน  มีความเชื่อมั่นว่าระบบดังกล่าวจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ภาครับในโครงข่ายสื่อสารระบบ Wi-Fi ผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินของโรว์ 44 บริษัทในเครือของโกลบอล อีเกิ้ล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ไทยคมสามารถนำเสนอบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีลักษณะเฉพาะเชื่อถือได้และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของลูกค้าในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยคมนำร่องบริการ Wi-fi ผ่านดาวเทียมบนเครื่องบิน

Posts related