นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15-19 พ.ค. 57 กรมฯจะจัดผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทยเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยกับผู้บริโภคในงานเทศกาลไทยของญี่ปุ่นเพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นรู้จักข้าวไทยมากขึ้น “กรมฯ จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทยซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว ณสวนสาธารณะโยโยงิซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากโดยจะโปรโมตให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้นซึ่งจะมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งการแจกเมนูอาหารที่ทำจากข้าวไทย แผ่นพับ ดีวีดีเกี่ยวกับข้าวไทย เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นอย่างแน่นอน” ทั้งนี้กรมฯจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ของการบริโภคข้าวไทยรวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเห็นว่าข้าวไทยสามารถบริโภคร่วมกับอาหารญี่ปุ่นได้ด้วย นายสุรศักดิ์กล่าวว่า แม้ญี่ปุ่นจะสามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคได้เองภายในประเทศแต่ไทยก็ยังมีโอกาสที่จะขายข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยเนื่องจากมีชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนมากซึ่งชาวเอเชียเหล่านี้นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย ดังนั้น กรมฯ จึงต้องไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯมีกำหนดจะจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยสินค้าของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรส และธุรกิจบริการ ได้แก่ โลจิสติกส์ สปาและร้านอาหาร ร่วมเดินทางเยือน ประเทศ และ จีน ในระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค. นี้ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและพบปะหารือกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ลาวและจีน ผ่านเส้นทาง อาร์ 3 เอโดยมีกำหนดการเยือนเมืองสำคัญ เช่น แขวงหลวงน้ำทา ของลาว และนครคุนหมิง ประเทศจีนเพื่อหาลู่ทางขยายการค้าการลงทุนในสาขาธุรกิจต่างๆ “ในงานยังมีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจลาวและจีนโดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมได้ที่กองความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2547-4732 โทรสาร 0-2547-4728 ภายในวันที่ 8 พ.ค.57”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยจัดกิจกรรมโปรโมตข้าวหอมมะลิในญี่ปุ่น

Posts related