ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ และ 14 สมาคมอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทย มีความพร้อมจัดงานงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ครั้งที่ 33 หรือ BIFF&BIL 2015ระหว่างวันที่ 11-15 มี.ค. 58 โดยชูภาพลักษณ์ใหม่และคอนเซ็ปท์ใหม่ให้มีความเป็นสากลและทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายธุรกิจด้วยดีไซน์ เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดทางธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น“ด้านการประชาสัมพันธ์ กรมฯปรับแผนเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดโรดโชว์ไปเชิญผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยผ่านช่องทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกรมฯกว่า 60 แห่งทั่วโลกแล้ว เน้นเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รายประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ตะวันออกกลาง รัสเซีย เป็นต้น สำหรับการจัดโซนใหม่ในงานจะแบ่งเป็น 4 โซนหลักตามสไตล์ของแฟชั่น ได้แก่สินค้าแฟชั่น เครื่องหนังที่เป็นทางการ, สินค้าแฟชั่น เครื่องหนังลำลอง, สินค้าแฟชั่นเครื่องหนังสไตล์เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ อาทิ ผ้าไหม สิ่งทอ และสินค้าพื้นเมือง และกลุ่มสินค้าวัตถุดิบ เส้นใยสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วัสดุตกแต่ง เครื่องจักร เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นทุกชนิด ร.อ.สุวิพันธุ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญของประเทศไทย ในช่วงครึ่งแรกของปี 57 ขยายตัว 3.6% ส่วนแนวโน้มการส่งออกช่วงครึ่งปีหลัง 57 คาดว่าจะขยายตัวได้ 5% ซึ่งการสนับสนุนผลักดันอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศให้ได้มาตรฐานสากลเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ส่งออกรายใหม่และรายย่อยให้สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ“การจัดงานครั้งที่ผ่านมาแม้จะเกิดขึ้นระหว่างที่ประเทศไทยมีเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ผู้แสดงสินค้าก็พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่างเต็มที่จำนวน 434 บริษัท 717 คูหา ในส่วนของผู้เข้าชมงานนั้นพบว่ามีผู้ซื้อที่ตั้งใจมาซื้อจริงมากเกินความคาดหมายและมีการสั่งซื้อทันทีและมีผลสั่งซื้อตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ในวันเจรจาธุรกิจมีผู้เข้าชมงาน 6,602 คน โดย 5 อันดับของประเทศที่เดินทางมาชมงานมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ เป็นต้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยพร้อมจัดงาน BIFF&BIL 2015

Posts related