ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุกับด.ญ.ปาริฉัตร หนูพินิจ บริเวณตู้เอทีเอ็ม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นั้น ธนาคารรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องและครอบครัว โดยพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างดีที่สุดทั้งนี้ในทันทีที่รับทราบเรื่อง ธนาคารมีผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลน้องและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ขณะเดียวกัน ธนาคารมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และดูแลรักษาตู้เอทีเอ็มตามมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัย และติดตามรายงานการใช้ตู้เอทีเอ็มอย่างสม่ำเสมอสำหรับตู้เอทีเอ็มเครื่องนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงต่อไป โดยได้ระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารทั่วประเทศด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยพาณิชย์เข้มตรวจระบบไฟฟ้าตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ

Posts related