นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศได้เดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ คอฟโก้ คอปอเรชั่น  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในช่วงระหว่างวันที่4 – 5  มี.ค. 57 ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของคอฟโก้ในครั้งนี้  และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับ คอฟโก้ ในปริมาณรวม 1 ล้านตัน แบ่งเป็นชนิดข้าวหลายชนิดทั้งนี้จะมีกำหนดส่งมอบเป็นรายงวด และต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา12 เดือน ซึ่งในล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบข้าว ประมาณ 400,000 ตันระหว่างเดือน มี.ค. – ก.ค. 57  โดยภายในสิ้นเดือน มี.ค. 57 คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ประมาณ 100,000 ตันก่อนนายสุรศักดิ์กล่าวว่า การลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณเชิงบวกที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนได้แสดงความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทยต่อไปในอนาคตโดยจะมีส่วนในการช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขยายตลาดข้าวไทยในตลาดโลกอีกด้วย  และหลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการออกประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่คอฟโก้โดยเร็ว เพื่อให้การส่งมอบข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา  อย่างไรก็ตามขณะนี้มีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาหารือ และคาดว่าในเร็ว ๆ นี้ไทยน่าจะประสบความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับอีกหลายประเทศขณะเดียวกันนอกจากการขายข้าวในรูปแบบจีทูจีแล้ว กรมฯจะมีการระบายข้าวโดยวิธีออกประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลโดยในวันที่ 10 มี.ค. 57 ประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากโดยจะทำให้การระบายข้าวของรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการระบายข้าวของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลงนามจีนขายข้าวจีทูจี 1 ล้านตัน

Posts related