นายยรรยงพวงราช  รมช.พาณิชย์  เปิดเผยภายหลังจากเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(เอเฟท) ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวให้กับประเทศมาเลเซีย800,000 ตัน เพื่อระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของข้าวขาวที่ไม่มีภาระผูกพันมีจำนวน 10 ล้านตันจากทั้งหมด 19ล้านตัน โดยมั่นใจว่าราคาข้าวตลาดโลกมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณข้าวของโลกจะลดลง “ข้าวในสต็อกทั้งหมดมีประมาณ19 ล้านตันซึ่งมีทั้งที่มีภาระผูกพันแล้วกับที่ไม่มีภาระผูกพันโดยกระทรวงจะเป็นห่วงเฉพาะข้าวขาว ส่วนข้าวหอมมะลิไม่น่าห่วงนักซึ่งนอกจากมาเลเซียแล้วก็ยังมกีการเจรจากับอีกหลายๆตลาด เช่น   ในประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง” สำหรับการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส)ข้าวสารสต๊อกรัฐบาล ที่เปิดระบายผ่านตลาดเอเฟต ครั้งที่ 10 ปริมาณ 212,000 ตัน  พบว่ามีผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคารวมทั้งหมด 14 รายแต่เป็นการยื่นซื้อเฉพาะข้าวขาว 5% เพียงอย่างเดียว ปริมาณ 162,000 ตัน ในราคาส่วนต่างตั้งแต่ -2 บาทต่อกก.ถึง -4 บาทต่อกก. อย่างไรก็ตาม คาดว่าการระบายเอเฟตรอบที่ 10น่าจะระบายข้าวได้ประมาณ 80% จากที่ยื่นเสนอราคา ซึ่งเมื่อรวมกับการระบายข้าวเอเฟต  ครั้งที่ผ่านมาที่สามารถอนุมัติขายได้ประมาณ 547,000 ตันก็จะทำให้สามารถระบายข้าวผ่านเอเฟตได้ใกล้เคียง 700,000 ตัน และในเดือนพ.ค. กระทรวงจะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟตอีก 2 รอบคือวันที่ 8 พ.ค. กับ 23 พ.ค. อีกครั้งละ 200,000 ตันทำให้คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถขายข้าวผ่านเอเฟตจนถึงเดือนพ.ค.ได้เกือบ 1ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่ขออนุมัติระบายข้าวผ่านเอเฟต 1 ล้านตัน  “หากระบายข้าวผ่านเอเฟตได้ครบ1 ล้านตัน เชื่อว่าไม่เกินเดือนมิ.ย.นี้ จะทำให้รัฐบาลได้เงิน 15,000 ล้านบาท มาส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาได้อย่างแน่นอน” นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกูล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวสารขาวขณะนี้เฉลี่ยที่ตันละ 12,000-12,300นบาท เป็นราคาที่ทรงตัวจากหลังจากที่ไทยไม่ชนะการประมูลนำเข้าข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์ปริมาณ 800,000 ตัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สวนทางกับราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่ล่าสุดเฉลี่ยที่ตันละ7,400 -7,500 บาท (ความชื้น 15%) เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนเฉลี่ยตันละ400-500 บาท เนื่องจากประเทศไนจีเรียมีแนวโน้มนำเข้าข้าวนึ่งมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลลดภาษีนำเข้าลงครึ่งหนึ่ง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลุ้นขายข้าวมาเลเซีย 8 แสนตัน

Posts related