นางนันทวัลย์ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ขณะนี้รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มีแผนจะสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าในมณฑลทางตอนใต้ของจีนและเพื่อนบ้านภายในปีนี้ โดยเฉพาะเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าที่มีข้อตกลงในการสนับสนุนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าข้อตกลงนี้จะมีการลงนามการให้ความสนับสนุนด้านการบริการการค้าเสรีระหว่างจีน – ฮ่องกงภายในปี57 “การเปิดการค้าเสรีระหว่างจีน – ฮ่องกง เริ่มด้วยการที่จีนยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตในฮ่องกงและประกาศใช้มาตรการการค้าเสรีสำหรับการให้บริการทางการค้าต่างๆทำให้ธุรกิจจากฮ่องกงมีการขยายตัวได้รวดเร็วมากในจีน ทั้งระบบการธนาคาร การขนส่งภาพยนตร์ สุขภาพและสถาปัตยกรรม เป็นต้น” ทั้งนี้ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงไทยตั้งเป้าส่งออกไปจีนมีมูลค่า 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 3%เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นหากจีนบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการเงินโลกแล้ว ธุรกิจการค้าระหว่างไทยและจีนจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีปริมาณไหลเวียนของเงินหยวนที่สามารถนำมาใช้ชำระเงินระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันธนาคารของไทยในจีนยังจะมีแหล่งระดมเงินทุนที่เป็นรูปเงินหยวนได้มากขึ้นด้วยอีกทั้งสามารถนำเงินหยวนที่มีไปลงทุนในตลาดทุนของเซี่ยงไฮ้ได้และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนผ่านเซี่ยงไฮ้ได้เช่นกัน                  “เขตการค้าเสรีใหม่จะมุ่งเน้นเรื่องการเปิดการค้าเสรีและการสร้างรูปแบบความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบริการระดับสูงและสร้างฮ่องกงให้เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับสากลเขตการค้าเสรีมณฑลกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า ถือเป็นเขตนำร่องในด้านต่างๆ ได้แก่ การขอคืนภาษีสำหรับบริการด้านการส่งออกการเปิดการค้าเสรีในธุรกิจบริการ เป็นต้น จุดประสงค์ของเขตการค้าเสรี คือเพื่อยกระดับและบูรณาการระบบการค้าแปรรูปซึ่งจะช่วยให้จีนปรับกลไกการจัดการทางการเงินโดยจะเริ่มปฏิบัติจริงในฮ่องกงเป็นที่แรก ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เกิดความร่วมมือโดยตรงจากหลายฝ่ายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากฮ่องกง มาเก๊าพร้อมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งให้ดีขึ้นต่อไป”                 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลุ้นจีนเปิดเสรีการค้า

Posts related