นางกุลณีอิศดิศัย รองอธิบดีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯได้จัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไว้ในรายการประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษตั้งแต่ปี50 จนถึงปัจจุบัน เพราะสหรัฐยังเห็นว่าไทยยังมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางการค้าและอินเทอร์เน็ตอีกมาก ทั้งนี้ในปีนี้กรมหวังว่าไทยจะหลุดพ้นออกจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ(พีดับปลิวแอล) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 301 พิเศษ  มาอยู่ในบัญชีที่ดีขึ้นคือ ประเทศที่ถูกจับตามอง(ดับปลิวแอล)หรือมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯในไทยน้อยลง เพราะได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐฯในไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์กฎหมายเอาผิดกับเจ้าของพื้นที่ที่สนับสนุนการละเมิดกฏหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจจับสินค้าละเมิดที่เป็นสินค้าผ่านแดนและสินค้าถ่ายลำเรือ และกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น     “ในการประกาศผลสถานะประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเดือนเม.ย.นี้ยังไม่ทราบว่า ไทยจะยังอยู่บัญชีพีดับบลิวแอลเหมือนเดิม หรือดีขึ้นแต่เรามองในแง่บวกว่าน่าจะได้เลื่อนสถานะ เพราะเรามีความคืบหน้าด้านการปราบปรามมากและได้ทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ(ยูเอสทีอาร์) แล้วเมื่อปลาเยเดือนก.พ.ที่ผ่านมา แต่อาจติดปัญหาที่กฎหมายทั้ง 4ฉบับยังไม่สามารถออกมาได้ เพราะไม่มีรัฐบาล” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (ไอไอพีเอ)ซึ่งเป็นการรวมกันของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯได้มีข้อเสนอแนะต่อยูเอสทีอาร์เกี่ยวกับสถานะประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 57โดยเสนอแนะให้ไทยยังอยู่ในบัญชีพีดับบลิวแอลเช่นเดิม หลังจากที่ไทยอยู่ในบัญชีนี้มาตั้งแต่ปี50เป็นต้นมา    ทั้งนี้เพราะไทยยังมีปัญหาการละเมิดอยู่มากโดยเฉพาะการละเมิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการจับกุมได้มากถึง 80% ของคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จับกุมได้ในไทยเพราะมีการใช้เครือข่าย 3จี และ 4จี ที่มีความเร็วในการโหลดมากขึ้น นอกจากนี้ไทยยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายตามที่สหรัฐฯร้องขอ ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่เข้มงวด รวมถึงพื้นที่ที่มีการละเมิดอยู่มากหรือพื้นที่สีแดง ยังคงเป็นพื้นที่เดิม ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา เช่นพันธุ์ทิพย์พลาซา คลองถม สะพานเหล็ก บ้านหม้อ พัฒน์พงษ์ ถนนสีลม มาบุญครอง เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลุ้นสถานะลดการก็อปปี้สินค้าจากมะกัน

Posts related