นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยยังมีโอกาสในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังรัสเซียได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผักสด ผักแปรรูปและบรรจุกระป๋อง เนื้อไก่ ถั่ว เนื้อสัตว์ เป็นต้น หลังจากที่รัสเซียได้หาตลาดนำเข้าเพิ่มเติม จากการที่ออกคำสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าอาหารจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพื่อตอบโต้ประเทศเหล่านี้กรณีแซงชั่นรัสเซียกรณีที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีของไทยในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดรัสเซียให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัสเซียเป็นตลาดใหญ่และประชาชนมีกำลังซื้อสูงอย่างไรก็ตามในเร็วๆ นี้ ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนพ.ย. 57 ที่กรุงมอสโค ซึ่งจะมีการหารือในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยสาขาที่คาดว่าจะร่วมมือกันได้ เช่น พลังงาน การท่องเที่ยว และการเกษตร เป็นต้นนายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการเจรจาเปิดเสรีการค้า เพื่อขยายตลาดส่งออกให้กับไทย ในเดือนก.ย.นี้ ไทยจะร่วมกับอาเซียนเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในกรอบอาเซียน-จีนเพิ่มเติมให้มากขึ้นจากเดิม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลุ้นเพิ่มส่งออกสินค้าเกษตรตลาดรัสเซีย

Posts related