ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดผยว่า ได้หารือกับนายหนิง ฟู่ขุ่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยถึงแนวทางการเพิ่มความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนให้มากขึ้นในอนาคตโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้รื้อฟื้นการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย– จีน ร่วมกันหลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ได้มีการจัดประชุมร่วมกันมานานกว่า 10 ปีโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ภายในปี 57 นี้ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯซึ่งจะมีการกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการต่อไปทั้งนี้ในปัจจุบันจีนถือเป็นคู่ค้าและตลาดที่สำคัญของไทยโดยไทยส่งออกสินค้าไปขายยังจีนสูงถึง 12% ซึ่งยอดการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นสูงมากจาก 15 ปีที่ผ่านมาที่ไทยเคยส่งออกสินค้าไปจีนเพียง2% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนอกจากนี้จีนยังมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และถือเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกความร่วมมือทางการค้ากับจีนที่จะเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์กับไทยในการส่งออกสินค้าไปขายยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกมากขึ้นโดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศนี้กว่า55% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด“คณะกรรมการชุดนี้จะดูหมด ทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการขายสินค้าเกษตรรวมทั้งเรื่องที่จีนจะมาลงทุนในบ้านเราเพิ่มซึ่งเราต้องเลือกว่าจะให้เขามาลงทุนอะไรก็คงต้องเลือกที่เป็นประโยชน์ ส่วนเป้าหมายการค้าการลงทุนระหว่างกันนั้นคงไม่ต้องไปปรับอะไร ขายได้มาก ลงทุนได้มากก็ควรจะทำไป อย่าไปยึดเป้า ยึดตัวเลขอะไรให้ยุ่งการค้าเป็นเรื่องของประโยชน์ทั้งสองข้างอยู่แล้ว”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทย-จีนเพิ่มการค้า-ลงทุนร่วมกัน

Posts related