วันนี้(23 กค.57) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ไทย-ฟังไจ ( Thai-Fungi ) ราแมลงเพิ่มความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพดร.เจนนิเฟอร์เหลืองสอาด หัวหน้าห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ไบโอเทคเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทีมวิจัยไบโอเทคมีการค้นพบราแมลงในประเทศไทยกว่า400 ชนิด โดยเป็นราแมลงสายพันธุ์ใหม่ที่สำรวจพบครั้งแรกของโลกในประเทศไทยและรายงานไปแล้วจำนวน 24 ชนิด ราแมลงส่วนใหญ่พบมากในเขตพื้นที่ป่า ทั้งนี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญมากเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของราแมลงมากแหล่งหนึ่งของโลก ซึ่งผลการวิจัยพบว่าราแมลงบางชนิดมีคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมปัจจุบัน ไบโอเทคได้มีการเก็บช้อมูลการวิจัยด้านราแมลงมากว่า20 ปี และได้เคยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหนังสือแอทลาสออฟ ฟังไจ ( Atlas of Fungi ) ตั้งแต่ ฉบับที่1- 4 ล่าสุดเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้ด้านราแมลงให้ง่ายและสะดวกไบโอเทค ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ไทย-ฟังไจ ( Thai-Fungi ) ราแมลง ขึ้นด้าน ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง หัวหน้าห้องปฏิบัติการอินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์ ( InformationSystems ) ไบโอเทค กล่าวว่า ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ที่เรียกว่า ไทย-ฟังไจ ( Thai-Fungi) ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของราในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลราแมลงไว้ในแอพพลิเคชันนี้กว่า100 ชนิด ซึ่งในแอพพลิเคชันนี้จะแสดงตัวอย่างราแมลง ระบุชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะสัณฐานวิทยาของราแมลงแต่ละชนิดที่สำรวจพบในประเทศไทย ซึ่งนอกจากราแมลงแล้วต่อไปในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มข้อมูลของราชนิดอื่นเข้าไปเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับแอพพลิเคชัน ไทย-ฟังไจ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานประชุมราวิทยานานาชาติ (The 10th InternationalMycological Congress)หรือ IMC10 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยภายในงานนอกจากจะเป็นงานประชุมทางวิชาการแล้วยังมีนิทรรศการให้ความรู้สำหรับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เช่นนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพจากภูเขาถึงทะเล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการราและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยในงานนี้ผู้เข้าชมจะได้รู้จักกับ เห็ด ราชนิดต่างๆ ทั้งเห็ดตับเต่า เห็ดพิษ สัตว์และแมลงที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น หิ่งห้อยกิ้งกือมังกรสีชมพู เป็นต้นงานนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น ที่ฮอลล์ เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-18.00 น. (นิทรรศการสามารถเข้าชมได้ฟรี)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไบโอเทคเปิดแอพเผยแพร่ความรู้ด้านราแมลง

Posts related