นายรัตนโรจน์ ทวีสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า  การไฟฟ้านครหลวงได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี     พ.ศ. 2553  ปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วที่การไฟฟ้า   นครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต  พร้อมการจัดหารถยนต์มาใช้ในกิจการรวม 20 คัน และก่อสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ตามการไฟฟ้านครหลวงเขต   ต่าง ๆ                 ผู้สนใจ สัมผัสเทคโนโลยียนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า และ ตลอดรับของที่ระลึกจากบูธของการไฟฟ้านครหลวง ณ งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 30 Thailand International Motor Expo 2013  ระหว่างวันที่            29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 เมืองทองธานี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไปดูสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในงาน Motor Expo 2013

Posts related