ระบุ ไม่นิ่งนอนใจกรณีการนำจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนล่าช้าหรือเกิดการชำรุดเสียหาย ย้ำจัดอบรมและให้พนักงานนำจ่ายเข้าใจถึงหัวใจหลักของการนำจ่ายสิ่งของเสมอ รับควบคุมยากถือเป็นปัญหาด้านบุคคล น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของการนำจ่ายจดหมายและพัสดุต่าง ๆ ของพนักงานนำจ่ายกรณีที่ขาดความบกพร่อง อาทิ การนำจ่ายล่าช้า และเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นต้น ทั้งนี้ ยอมรับว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นปัญหาด้านบุคคล ซึ่งพนักงานนำจ่ายมีจำนวนมากทั้งที่เป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทยเองและไปรษณีย์อนุญาต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยได้มีการสอนงานและจัดอบรมให้กับพนักงานนำจ่ายไปรษณีย์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่ามีเรื่องร้องเรียนในการนำจ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ ไปรษณีย์ไทยได้มีการตรวจสอบและให้ความสำคัญแก่การนำจ่ายสิ่งของเสมอ จนถึงขั้นการให้ออกจากการเป็นพนักงาน เป็นต้น เพราะการนำจ่ายจดหมาย พัสดุ ถือเป็นหัวใจและภาพลักษณ์ของไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บริการครอบคลุมที่สุด ล่าสุดได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์” ในราคาส่งเหมารวม 150 บาททั่วประเทศ เพื่อลดขั้นตอนการรอรับยาของผู้ป่วยที่ในแต่ละวันผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องเสียเวลาในการรอรับยาเกือบชั่วโมง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้บริการแล้วกว่า 300 ราย โดยตั้งเป้าอนาคตจะให้บริการผู้ป่วยในสถานพยาบาลทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคนต่อปี.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไปรษณีย์เร่งกู้ภาพลักษณ์พนักงานนำจ่าย

Posts related