วันนี้ (10 ก.ค.) ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. รังสิต คลอง 5 นายสมรักษ์ เหมวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท กล่าวว่า ภายในงานการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการอ๊บ อ๊บ จับกบใส่แสตมป์” ได้มีการเปิดตัวแสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พร้อมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ สำหรับ แสตมป์ชุดดังกล่าวเป็นภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 4 ชนิด ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย ได้แก่ คางคกหัวราบ อึ่งกรายหัวแหลม ปาด และ กบบัว ถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำภาพสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นแสตมป์  สำหรับความพิเศษของแสตมป์ชุดนี้ คือ การใช้เทคนิคสปอตยูวีบนตัวสัตว์ทำให้ภาพมีสีสันสดใสดูสมจริง เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้ง 4 ชนิด ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของแสตมป์ชุดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (10 ก.ค. 57) ในราคาดวงละ 5 บาท แผ่นชีทที่ระลึก 35 บาท และซองวันแรกจำหน่าย 31 บาท รวมถึงยังได้นำนิทรรศการแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายชนิดมาจัดแสดงอีกด้วย ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาและให้บริการตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยา ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาด้านอนุกรมวิธานและงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดทำแสตมป์ครั้งนี้ อวพช.ได้ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางประกอบด้วย นายสัญชัย เมฆฉาย นายวัชระ สงวนสมบัติ และนายยุทธพงษ์ รัศมี ในการให้ภาพถ่ายและข้อมูล เช่น ความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ การจัดท่าทาง ความถูกต้องของลักษณะและสีสันของภาพ โดยเน้นชนิดที่สวยงาม แปลก เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้ในระบบนิเวศ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อสัตว์กลุ่มกบเขียด ซึ่งหวังว่าในอนาคต อพวช. และไปรษณีย์ไทย จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์แสตมป์ในแบบต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยาเพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจศึกษาหาข้อมูลร่วมถึงอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ต่อไป สำหรับบรยากาศภายในงานยังมีการโชว์แสตมป์ชุดนกกลางคืนที่เรืองแสงได้เมื่ออยู่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต บริการถ่ายภาพแสตมป์ จำหน่ายแสตมป์และสิ่งสะสม เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไปรษณีย์ไทยจับกบใส่แสตมป์

Posts related