วันนี้ (23 ก.ค.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สานต่อโครงการตะลุยโลกแสตมป์ปี 7 จัดกิจกรรมนำเยาวชนไทยเรียนรู้โลกกว้างผ่านดวงแสตมป์ จากการเรียนรู้จริง ในสถานที่จริง ภายใต้แนวคิด “ไอ แอม แสตมป์ ฮีโร่ (I am Stamp Hero) ตอนนักสู้คู่มรดกไทย(โขน)” อันสะท้อนเนื้อหาสาระในดวงตราไปรษณียากรผ่านดวงแสตมป์ ชุดวันอนุรักษ์มรดกไทย 2557 (หัวโขนยักษ์) โดยเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้ อาทิ มรดกไทยอันล้ำค่าที่เป็นเอกลักษณ์สมัยกรุงศรีอยุธยา การร่ายรำท่าทางโขนในลักษณะต่างๆ การเรียนรู้งานพิมพ์ปูนปาสเตอร์ ฯลฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจาก ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง พิธีกรและนักแสดงขวัญใจเด็กๆ มาเป็นทูตวัฒนธรรมในโครงการตะลุยโลกแสตมป์ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้นอกตำราผ่านการทำกิจกรรม และจุดประกายสร้างความรอบรู้แก่เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ชุดดังกล่าวได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการตะลุยโลกแสตมป์ ตอน ไอ แอม แสตมป์ ฮีโร่ – นักสู้คู่มรดกไทย(โขน) ได้นำแนวคิดจากดวงแสตมป์ชุดวันอนุรักษ์มรดกไทย 2557 ที่ไปรษณีย์ไทย จัดทำขึ้น จำนวน 8 แบบ ได้แก่ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ทูษณ์ ขร ตรีเศียร สำมนักขา และอินทรชิต โดยนำแสตมป์ดังกล่าวมาต่อยอดผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการเรียนในโครงการตะลุยโลกแสตมป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของตราไปรษณียากรสู่สังคมไทย โดยเน้นบทบาทของการเป็นสื่อเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ตามสโลแกนที่ว่า “แสตมป์ ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้”สำหรับบรรยากาศงานได้จัดเป็นทัศนศึกษาภายใน 1 วัน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านตราไปรษณียากรชุดสำคัญๆ ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า และรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ใส่ใจความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ CSR ของ ปณท ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วรวมกว่า 2,000 คนอย่างไรก็ตาม ปณท ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ มาเรียนรู้มรดกไทยโดยเฉพาะโขนที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงได้เรียนรู้การแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สำนักงานอธิการบดี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและบ่มเพาะงานด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ภายในงานตะลุยโลกแสตมป์น้องๆ จะได้พบกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องมรดกไทย (โขน) พร้อมสอนท่าทางการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครโขนในรูปแบบต่างๆ เช่น อารมณ์โกรธ เศร้า หัวเราะ โดยมี "ตั๊ก-บริบูรณ์" ทูตวัฒนธรรมฯ ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆ ด้วย และเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดศิลปะการแสดงโขนมากยิ่งขึ้น จึงมีการแสดงโขนสาธิต ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนุก อาทิ ฐานฮีโร่น้อยนักอนุรักษ์มรดกไทยตามหาระบำหน้ากาก ฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ศิลปะหน้ากากของแต่ละประเทศ ฐานฮีโร่น้อยจับคู่ชื่อ-ภาพแสตมป์หัวโขนไทย เป็นกิจกรรมฝึกการทำงานร่วมกันและความว่องไวในการจับคู่ ภายในเวลา 30 วินาที ฐานฮีโร่น้อยทำภาพนูนต่ำแสตมป์ไทย เป็นการลงมือทำปูนปาสเตอร์นูนต่ำตามแบบของช่างสิบหมู่ไทย และฐานสุดท้ายฮีโร่น้อยเขียนหัวโขนจิ๋ว เป็นกิจกรรมที่จะช่วยฝึกสมาธิ และความประณีตในการรังสรรค์หัวโขนของน้องๆ โดยทุกฐานกิจกรรมจะสอดแทรกเรื่องราวของแสตมป์ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของแสตมป์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไปรษณีย์ไทย หนุนเยาวชนเรียนรู้มรดกไทยล้ำค่าผ่าน “โขน”

Posts related