นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติให้ขายข้าวปริมาณรวม 73,000 ตันจากทั้งหมดที่มีการประมูล 167,000 ตัน แก่เอกชน 12 ราย มูลค่ารวม 737 ล้านบาท โดยคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวไม่ขอเปิดเผยราคาจำหน่ายเพราะจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเสนอราคาการประมูลรอบใหม่ที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้  ส่วนราคากลางนั้นจะให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้การพิจารณารวดเร็วในการประมูล ทั้งนี้ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้เปิดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณรวม 167,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10%  ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานีและปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 นาปรังปี 2555 นาปี 2555/56 ทั้งรอบที่ 1 และ 2  โดยมีเอกชนมายื่นซองรวม 49 ราย มีทั้งผู้ส่งออก โรงสี ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้ประกอบการข้าวถุง โดยเอกชนรายสำคัญๆ เช่น ซีพี อินเตอร์เทรด สยามอินดิก้า นครหลวงค้าข้าว และบริษัท โอแลม (ประเทศไทย) เป็นต้น “เอกชนจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เสนอราคาซื้อแต่ละราย และวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือเช็ค อัตรา 5% ของมูลค่าข้าวสารที่ได้ตกลงซื้อขาย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวขายข้าว 7.3 หมื่นตัน

Posts related