นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (รับเบอร์ ซิตี้) ซึ่งล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้ยางในประเทศรวม 2 แห่ง โดยได้กำหนดแผนพัฒนาให้เสร็จสิ้น พร้อมเปิดดำเนินการในปี58 ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้ยางพาราปีละ 440,000 ตัน ทั้งนี้ในความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างทั้ง2 แห่งนั้น แห่งแรกเป็นการพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา ระยะที่3 พื้นที่ 755 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยกนอ.จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นกลาง และปลายน้ำ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยยางสำหรับรถยนต์ ท่อยาง แปรรูปน้ำยางข้น ไม้ยางพาราพร้อมทั้งอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ห้องทดสอบ ศูนย์วิจัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาบุคลากรศูนย์ข้อมูล ศูนย์แสดงสินค้า ระบบจนส่ง ตลาดกลาง คลังสินค้า ประมาณการค่าพัฒนาโครงการเบื้องต้น1,133 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ปี 58 ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกนอ.แล้ว ขณะที่รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)ก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปเสร็จสิ้นรวมทั้งกนอ.ได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำการศึกษารายละเอียดโครงการโดยโครงการดังกล่าว หากพัฒนาเสร็จจะสามารถรองรับยางพาราในประเทศได้ปีละ 20,000 ตัน ส่วนแห่งที่สองเป็นนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง พื้นที่โครงการ 2,441ไร่ ล่าสุดการรายงานอีไอเอของโครงการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสผ.แล้วพร้อมจะเปิดดำเนินการในปี 58 คาดว่าจะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตปีละ400,000 ตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวตั้งนิคมแปรรูปยาง

Posts related