รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปี 58 วงเงิน 1.24 ล้านล้านบาท รวมถึงเห็นชอบแผนการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันวงเงิน 137,000 ล้านบาท และการกู้เงินของกองทุนน้ำมัน 30,000 ล้านบาท รวมเป็นการบริหารหนี้ทั้งหมด 1.41 ล้านล้านบาททั้งนี้ การบริหารหนี้สาธารณะ 1.24 ล้านล้านบาท เป็นการบริหารหนี้เก่าจำนวน 797,000 ล้านบาท และการก่อหนี้ใหม่ 375,000 ล้านบาท โดยส่วนนี้เป็นรัฐบาลกู้ 310,000 ล้านบาท เป็นการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณปี 58 จำนวน 250,000 ล้านบาท กู้เพื่อทดแทนเงินบาท 4,700 ล้านบาท กู้ให้กองทุนภัยพิบัติ 2,500 ล้านบาท และรัฐบาลกู้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ ประกอบด้วย รฟม. 20,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 32,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างรถไฟร่างคู่ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปี 58

Posts related