วันนี้ (11 ก.พ.) นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี57 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน712 ล้านบาท ไปจ่ายให้กับเกษตร 5 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยาที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 55/56 และได้รับใบประทวนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน จำนวน 3,971 ราย คิดเป็นข้าวเปลือก 47,442ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 181 (3) เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรก่อนยุบสภาโดยขั้นตอนต่อไปต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที “เรื่องนี้ทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้อนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา และคงเป็นการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายจะไม่มีเพิ่มเติมอีกเพราะการช่วยเหลือนี้เป็นโครงการเดิมที่ตกค้างอยู่ในฤดูกาลก่อน เชื่อว่ากกต.คงจะอนุมัติเนื่องจากเป็นข้าวที่ชาวนาได้เอามาจำนำแล้วจริงๆ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งส่วนการจำนำข้าวปีนี้ ก็จ่ายไปแล้ว 61,000 ล้านบาทเหลือประมาณ 120,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลกำลังหาเงินมาจ่ายอยู่”นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ในกรณีการเสนอขอใช้เงินงบกลางเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับชาวนาที่นำใบประทวนไปกู้เงินจากโรงสีนั้น ล่าสุดยังไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.พิจารณาเพราะต้องรอการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่า มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนและจะใช้วงเงินจำนวนเท่าใดด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวใช้งบกลาง 712 ล. จ่ายเงินชาวนารอบเก่า

Posts related