นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินงบประมาณปี 58 จำนวน 82,403 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เพื่อชำระคืนดอกเบี้ย และเงินต้นจากแหล่งเงินกู้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้มาให้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงการใช้ดอกเบี้ยในส่วนเงินที่กู้ยืม ธ.ก.ส. มาใช้ในโครงการรับจำนำ 9 หมื่นล้านบาท และภาระดอกเบี้ยอีกกว่า 2,200 ล้านบาท ที่ ธ.ก.ส. เสนอขอให้รัฐชดเชยดอกเบี้ยในโครงการสินเชื่อชะลอการขายปี 57 ด้วยทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับเงินคืนจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ในโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 54 ถึงปัจจุบัน กว่า 230,000 ล้านบาท แยกเป็นเงินที่ขายข้าวได้แล้วเอาใช้คืน 200,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 30,000 ล้านบาท เป็นเงินจากการขายมันสำปะหลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทยอยกันเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมให้คืนผู้ที่นำเงินมาสมทบในกองทุนช่วยเหลือชาวนาทั้ง 3 บัญชีรวมกว่า 14,000 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายเงินให้เกษตรกรจริงกว่า 10,500 ล้านบาท คงเหลือเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายอีก 3,000 ล้านบาท จึงเหลืออีกกว่า 2,000 ล้านบาท ที่ต้องทยอยกันเพิ่ม เพื่อเตรียมไว้จ่ายคืนผู้ที่นำเงินสมทบเข้ากองทุนชาวนาในปลายปีนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียว 8.2 หมื่นล้านจ่ายคืนจำนำข้าว

Posts related