รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากกระทรวงคมนาคมผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาทของการถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เสนอให้ ครม.พิจารณาขอตั้งงบประมาณ เพื่อประกวดราคาต่อไป ส่วนรถไฟทางคู่สาย ลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม.วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ได้มีการประเมินผลกระทบเบื้องต้น (ไออีอี) และรอรถไฟฯศึกษารายละเอียดแนวเส้นทางที่ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผ่านอีไอเอ โครงการของกรมทางหลวงอีก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายพัทยา-มาบตาพุด โครงการทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สายอ.กบินทร์บุรี – ปักธงชัย ซึ่งจะก่อสร้างและขยายทาง 4 ช่องจราจร โดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหา 2ช่วง ในเส้นดังกล่าว คือช่วง กม. 26-29 และกม.42-กม.57 ซึ่งประชุมได้พิจารณาให้ผ่านอีไอเอเช่นกันสำหรับเส้นทางหมายเลข 304 ที่จะขยายเป็น 4 ช่องจราจรนั้น ผ่านพื้นที่ป่าดงพญาเย็น และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยกรมทางหลวงจะต้องก่อสร้างเป็นทางยกระดับ หรืออุโมงค์เป็นช่วงๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่จะได้ไม่ต้องเดินผ่านถนนสายดังกล่าว“ที่ประชุมมีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญ 24 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกจึงมีเรื่องค้างจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าต่อไปจะมีการประชุมทุกเดือน" ส่วนโครงการรถไฟทางคู่อีก 3 เส้นทาง คือ เส้นทางมาบกะเบา – นครราชสีมา ระยะทาง 132 กม.วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท เส้นทางนครปฐม – หัวหิน ระยะทาง 165 กม.วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และ3.เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กม.วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เพื่อพิจารณา คาดว่าหลังจากผ่าการพิจารณาแล้ว จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียว3โครงการคมนาคมผ่านอีไอเอ

Posts related