“ไมโครซอฟท์” เตือนคนไทยที่ใช้คอมพิวเตอร์กว่า 5.7 ล้านเครื่อง อัพเกรดวินโดวส์ 7,8 ระบุ จะยุติการให้บริการ วินโดวส์เอกซ์พี 8 เม.ย.57 ระบุหากไม่ยอมอัพเกรด ต้องเจอปัญหาดาวน์ไทม์
นายรชฏ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจและการตลาดวินโดวส์ และ เซอร์เฟซ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า  ไมโครซอฟท์ ได้แจ้งให้ธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไปในประเทศไทยที่มีคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอกซ์พี (Windows XP) ทราบว่า ไมโครซอฟท์จะหยุดสนับสนุนและให้บริการวินโดวส์เอกซ์พี อย่างเป็นทางการในอีก 6 เดือนข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม แม้จะเหลือเวลาครึ่งปี แต่คอมพิวเตอร์จำนวน  3 ใน 10 เครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยยังคงใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอกซ์พีอยู่ ซึ่ง วินโดวส์เอกซ์พี เป็นระบบปฏิบัติการที่มีอายุ 11 ปีแล้ว ซึ่งไม่สามารถรับมือกับการโจมตีที่ซับซ้อนผ่านระบบไซเบอร์ได้ รวมทั้ง ยังไม่สามารถสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งในแง่การปกป้องข้อมูลส่วนตัว และการเพิ่มประสิทธิผลอีกด้วย
ทั้งนี้ ตัวเลขจาก StatCounter เดือน ก.ย.56 ระบุว่าประเทศไทย คือ 1 ในประเทศที่มีผู้ใช้ วินโดวส์เอกซ์พี สูงสุดในแถบเอเชียแปซิฟิก โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์เอกซ์พี อยู่ราว 28% คิดเป็นจำนวนคอมพิวเตอร์มากถึง 5.7 ล้านเครื่อง ถือว่ามากกว่าประชากรทั้งหมดของสิงคโปร์ แต่ข่าวดีคือ ตั้งแต่เดือนก.ย.56 เป็นต้นมา มีผู้บริโภคและธุรกิจในประเทศไทย เริ่มอัพเกรดไปเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ โดย 57% ของคอมพิวเตอร์ มีการอัพเกรดเป็น วินโดวส์ 7 และวินโดวส์ 8 แล้ว
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.57 ไมโครซอฟท์จะหยุดอัพเดทระบบรักษาความปลอดภัย การซ่อมแซมระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย หยุดให้บริการด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ และจะไม่มีการอัพเดทข้อมูลด้านเทคนิคผ่านระบบออนไลน์สำหรับ วินโดวส์เอกซ์พี อีกต่อไป ซึ่งว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับอัพเดทต่างๆ ที่จะสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัสอันตราย สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายอื่นๆ และผลที่ตามมาก็คือระบบอาจหยุดทำงานหรือปัญหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
  "ในการใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่กว่าอย่าง วินโดวส์ 7 และวินโดวส์ 8 ก็เพื่ออัพเกรดให้ดีไวซ์ของตนทันสมัยขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์และปัญหาข้อมูลสูญหาย โดยปกติแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กมักใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนในการอัพเกรดระบบ ส่วนธุรกิจขนาดกลางต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ กังวลว่าบริษัทต่างๆ ในไทยจะอัพเกรดในเวลาใกล้กับวันสิ้นสุดการให้บริการมากจนเกินไป จึงอยากให้รีบอัพเกรดเพื่อระบบจะได้มีความราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "ไมโครซอฟท์" จะหยุดให้บริการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใน 6 เดือน

Posts related