บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยจังหวัดภูเก็ตและสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน 200 คนจาก 6 โรงเรียนในภาคใต้เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านไอทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน หรือTHE YES (Training to Help Extend Youth Empowerment Space) ในจังหวัดภูเก็ต THE YES เป็น1 ใน 4 กิจกรรมภายใต้โครงการไมโครซอฟท์  ยูธสปาร์คซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา “ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์คเป็นโครงการของไมโครซอฟท์ที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 300ล้านคนทั่วโลกภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐสถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคธุรกิจ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์คมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมองเห็นโอกาสในการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา อาชีพการงาน และการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง” นายฮาเรซคูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ภายใต้โครงการ THE YES ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯในการฝึกอบรมครูและนักเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไอทีและคลาวด์ คอมพิวติ้ง  “เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้งสร้างโอกาสมหาศาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โครงการ THE YES ช่วยให้บุคลากรครูพนักงาน และนักเรียน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหมด 25แห่งทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโดยเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วนักเรียนที่เข้ารับการอบรมยังได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปแบ่งปันกับเพื่อนนักเรียนและชุมชนของตนอีกด้วย          

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค

Posts related