วันนี้(28พ.ค.)ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายประเสริฐ ศรีพิพัฒน์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เปิดเผยว่า การ จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ นำไปจัดสรรประมูล 4 จี ที่หมดสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2556 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิรัฐวิสาหกิจ ค่ายมือถือเอกชน และผู้บริโภคเป็นต้น ซึ่งการเปิดเวทีในวันนี้(27 พ.ค.)จะนำไปรวบรวมและเปรียบเทียบกับร่างประกาศ ในขณะเดียวกันขอยืนยันว่าการประมูล 4จีที่จะเกิดขึ้นในเดือนส.ค.นี้จะยังคงยึดตามกรอบกำหนดเดิมแม้สถานการณ์การเมืองภายใต้การดูและของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.และกทค.ด้านกฎหมาย ระบุว่า การจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ อยู่ภายใต้พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 โดยกทค.ยังเดินหน้าจัดประมูลตามเดิม โดยมองว่าประเทศไทยในขณะนี้ต้องยอมรับว่า การพึ่งพาการส่งออกต่างชาติค่อนข้างลำบาก เนื่องจากหลาบประเทศตัดความช่วยเหลือ ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลดตัวฉะนั้นจัดสรรประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซและ900เมกะเฮิร์ตซ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ โดยการทำโครงการขนาดใหญ่ด้านพื้นฐานซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยใดๆมากระทบการเดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ทั้ง 2คลื่นอย่างไรก็ตามความเห็นส่วนใหญ่ต้องการขอให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อนที่จะเกิดขึ้นในเดือน ส.ค. ออกไปก่อน เพราะสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ไม่เอื้อต่อการประมูล ส่วนเอกชนอย่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส  เสนอในเวทีสาธาระความคิดเห็นว่า ไม่ควรเลื่อนประมูลคลื่น1800 เมกะเฮิรืตซ เพราะการประมูลจะสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐได้มากขึ้น และหากไม่ประมูลจะเป็นการปล่อยคลื่นความถี่ไว้เฉยๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไม่เลื่อน กสทช.ลุยประมูล 4จีส.ค.นี้

Posts related