นายอานุภาพคูวินิชกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ความวุ่นวายทางการเมืองขณะนี้ อาจส่งผลให้กระทรวงการคลังไม่สามารถออกประกาศให้ผู้ประกอบการที่จะยื่นขอใบอนุญาต(ไลเซ่น) เพื่อประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ได้ทันปลายปีนี้ เนื่องจากการหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังไม่มีรายละเอียดเชิงลึกทำให้ขั้นตอนการเปิดลงทะเบียนขอไลเซ่นล่าช้าออกไปจากที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ภายในเดือนม.ค.57 “ส่วนที่กระทรวงการคลังต้องการให้ธปท.แก้กฎหมายขยายเพดานดอกเบี้ยได้สูงกว่า15% รวมค่าธรรมเนียมต้องไม่เกิน 36% นั้น ธปท.คงไม่ขัดข้องเพราะเข้าใจดีว่าผู้กู้มีระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานก็ควรผันแปรตามความเสี่ยง เบื้องต้นตั้งเป้าหมายปล่อยกู้เฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แต่จะให้สินเชื่ออุปโภคบริโภคคงไม่ได้หากตรวจพบว่าฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันที โดยยอมรับว่าในทางปฏิบัติจริงคงตรวจสอบยากและไม่คิดว่าจะควบคุมได้ รวมทั้งการเก็บดอกเบี้ยสูงอาจเป็นดาบสองคมทำให้ประชาชนคืนเงินกู้ไม่ไหวมากขึ้นเท่านั้น และต้องเป็นการปล่อยกู้ระยะสั้นไม่ใช่เรื้อรังเพราะแทนที่จะเป็นการให้ทุนกลับให้โทษ” ทั้งนี้ ยอมรับว่า ปัจจุบันมีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการปล่อยกู้นอกระบบเป็นจำนวนมากแม้ทางการจะเปิดกว้างแบบไม่จำกัดจำนวนขอไลเซ่น แต่จะดึงเข้ามาอยู่ในระบบได้มากน้อยแค่ไหนนั้นคงประเมินได้ยาก เพราะต้องยอมรับว่าเดิมผู้ประกอบการเหล่านั้นทำธุรกิจปล่อยกู้อยู่แล้วและคิดดอกเบี้ยสูงมาก บางรายสูงถึง 60-100% ของวงเงินกู้ดังนั้นผู้ประกอบการอาจไม่สนใจเท่าที่ควร และการที่เข้ามาอยู่ในระบบต้องถูกตรวจสอบจากธปท.มากขึ้นต้องเสียภาษีธุรกิจ ที่สามารถทำธุรกิจนี้ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องถูกตำรวจกวาดล้างและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายทาง นอกจากนี้สำหรับการบันทึกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) คงไม่ได้อยู่ในระบบของธปท.เนื่องจากไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ แต่อาจต้องพิจารณาอีกครั้งว่าเก็บข้อมูลไว้ส่วนใดและต้องกันสำรองหนี้เสียเท่าไหร่เพราะเงินที่ใช้ปล่อยกู้เป็นเงินทุนส่วนตัวและรับความเสี่ยงเองไม่สามารถรับฝากเงินได้ อย่างไรก็ดี หากภายหลังกระทรวงการคลังออกประกาศแล้วธปท.ก็จะออกประกาศที่ ธปท.กำหนดหลักเกณฑ์ย่อยให้บริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.)เป็นสถาบันการเงิน และแก้ไขป.ว.58 เพื่อกำหนดให้ บย.คิดดอกเบี้ยได้สูงกว่า 15%รวมค่าธรรมเนียมต้องไม่เกิน 36%และออกวิธีการยื่นขอใบอนุญาตตามคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไลเซ่นนาโนไฟแนนซ์เจอโรคเลื่อน

Posts related