น.ส.ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวในการตรวจสอบการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะกระทำผิดกฎหมาย ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ปี 2542 หรือกฎหมายนอมินี  ในธุรกิจประเภทท่องเที่ยว เช่น โรงแรม, มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์ท่องเที่ยว,  ร้านอาหาร ภัตตาคาร สปา, นวด, รถนำเที่ยว เป็นต้น  เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โดยเน้นดำเนินการในเมืองท่องเที่ยวก่อน เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่  ชลบุรี ตราด เป็นต้น   “ที่ผ่านมาต่างกรมต่างส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบซึ่งเกิดปัญหาการเข้าไปตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นต่อไปก็จะร่วมกันตรวจหรือมีการขอข้อมูลของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ   ซึ่งก่อนหน้านี้กรมฯได้สุ่มตรวจสอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว 196 รายจาก 600 ราย พบว่า 7 ราย  อาจเข้าข่ายกระทำผิดเป็นนอมินถือหุ้นแทนต่างชาติ  ” น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่า ในเดือนส.ค. 57 มีการยื่นขอจดนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,204 ราย ลดลง 18% เทียบกับส.ค. 56 และลดลง 7% เทียบกับก.ค. 57 โดยมีทุนจดทะเบียน 27,600 ล้านบาท ลดลง 11% เทียบกับส.ค. 56 แต่เพิ่มขึ้น 62% เทียบกับก.ค. 57 ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศ 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 57 มีจำนวน  40,200 ราย ลดลง 18% เทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากสุดในเดือน ส.ค. คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 7,490 ล้านบาท รองลงมาเป็นโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 1,872 ล้านบาท  และ อสังหาริมทรัพย์ 1,635 ล้านบาท ส่วนจำนวนธุรกิจที่มีการจดทะเบียนสูงสุด คือก่อสร้างอาคารทั่วไป 604 ราย, อสังหาริมทรัพย์ 263 ราย และภัตตาคารและร้านอาหาร 148 ราย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไล่บี้ตรวจนอมินีธุรกิจท่องเที่ยว

Posts related